Jämlikhet – Kulturgryning 26

Jämlikhet i ett modernt samhälleInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Om likställdhet—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Inåt 16”—

Salvador diktar:

—Likställd—


 


Skalla-Grim skriver

Om likställdhet

Jämlikhet verkar vara intimt förknippad med lycka. De skandinaviska länderna är bland de jämlikaste och också lyckligaste. Ändå finns det politiker som strider för ökade (ekonomiska) klyftor mellan människor. Är det av okunskap?

Vad är jämlikhet?

Jämlikhet handlar inte om att alla ska vara lika. Det måste finnas skillnader mellan människor, detta bejakas i frihetens namn. Skillnader innebär fler möjligheter och fler vägar till utveckling. Jämlikhet betyder i stället att alla har ungefär samma status.

Status

Människan har biologiskt ursprung, hen lever i hierarkier, ju högre i maktpyramiden, ju högre status. Statusen ger tillgång till fler honor att para sig med, så från naturens synpunkt strävar alla efter att sitta överst i hierarkin

Vad ger status?

Det är skillnad mellan människor, olika företeelser värderas olika som statusmarkör. Vissa föredrar starka muskler, medan andra ser till hjärnkapaciteten. Framgången är ett medel att imponera på intressanta parningsobjekt. I Västerlandet heter statusobjektet framför andra pengar, även om ett fåtal ser fattigdom som statusskapande.

Revir

Hög status innebär att behärska stora landområden, en kung har ett land som revir, adeln behärskar traditionellt stora områden, men man måste se land mer allmänt. Med revir menas det samlade ägandet, allt som man skrivit sin namnteckning på.

Våld

Människan använder våld i två situationer, vid jakt och revirstrid. I ett ojämlikt samhälle är den status alla strävar efter ojämnt fördelad, så det uppstår ofta revirstrider. Ett ojämlikt samhälle är våldsamt.

Upplopp

De senaste årens kravaller och upplopp har sitt ursprung i fortplantningsdriften De nedtryckta vill para sig och försöker vinna status, de strider för större revir och använder våld.

Politiker

En del politiker förespråkar ökade statusskillnader. Naturligtvis ser de sig själva i maktpyramidens topp. Men när statusskillnaderna ökar så ökar våldet. De styrande ropar på fler poliser, och vi får ett kontrollsamhälle.
   En bättre väg är att arbeta för ett samhälle med jämlikhet.Bengt Tomas målar

Akvarell “Inåt 16”


Akvarell Inåt 16

Strävar konstnären efter jämlikhet eller en position i en elit?


Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivSalvador diktar

Likställd

.

Olikhet, javisst.
Så trist
med gråa uniformer,
men humana normer
i nya tider
raserar maktens pyramider.
Strukturerna blir plana,
så gör det till en vana
att jämlikt vandra
som en bland alla andra.

Dikten uppläst

 

Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta

Besök Salvador på poeter.se

Salvador för jämlikhet