Kärlek – Kulturgryning 44

Banner för rubrik

Valet

Väljer du kärlek eller aggressivitet?

Symbol för kärlek

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Varma känslor för •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “CAaD 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Älska varandra •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Varma känslor för


Gult prydnadsfält

Världen styrs av hårda nävar och ord. Om det mjuka och varma fick styra, så skulle världen bli en bahagligare plats. Något som världen egentligen vill.

En källa till kärlek

Sommaren kom. Är inte solen en källa till kärlek? Den sänder ju både värme och ljus. Kanske kan solstrålarna bryta aggressivitetens herravälde över världen, och ge kärleken ledarskapet. Vi hoppas på sommaren.
Tomas Karlsson, Alvesta
Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren fredag 17 juni 2016

Världen

Trots att världen djupt nere i sitt medvetande har fattat beslutet att vänligheten ska styra, så är det aggressiviteten som leder handlingarnas utveckling (tillbakabildning är kanske en mer passande beskrivning).
   Vrede är aggressivitetens känsla. Världen styrs av vrede. Den har negativa följdverkningar, den orsakar smärta. Eftersom alla är rädda för smärta lever vi i ständig skräck i det aggressiva samhället, och enda sättet att uthärda är att ha obegränsat mod eller ett system för total trygghet och säkerhet.
   Att styras av ömsinta känslor skulle leda till en behaglig och lycklig värld.

Krafterna

Aggresssivitet och kärlek är tillvarons huvudkrafter och motsatser. De har med kontakt att göra. Aggressiviteten har som mål att släcka kontakt, kärleken att tända kontakt.
   Ett ömsint och varmt klimat är alltså grunden för kontakt och det sociala spelet. En sådan atmosfär leder till att kommunikation blir central. Kommunikation binder samman, om människor talar med varandra lagas världen och får hälsa.

Livet

Om människor har hälsa, så är överlevnaden garanterad, och det levande vill utvecklas.
   Utveckling börjar med att kontakt etableras med den nya önskade nivån, och att tända kontakt kräver kärlek.
   För att världen ska växa i positiv riktning bör vi alla bidra till att avprogrammera den aggressivitet och vrede som dominerar världen idag.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “CAaD 2”

Akvarell CAaD 2


Bild av aggressivitet eller ömhet?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Älska varandra

Länge sedan nu
Ni blev du,
vi kom mera nära.
Men närheten kan tära
på känslor som är ömma,
närheten kan tömma
förmågan försvara
jaget mot fara,
men med kärleken vunnen
är glädje ändå lättare funnen.
Trots närhetens fara,
älska varandra bara!


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador väljer mellan aggressivitet och kärlek