Priset skaparen satt – Kulturgryning 59

Banner för rubrik

Betala för konsten!

Symbol för priset

Priset för ett konstnärligt verk är svårt att fastställa. Ofta beror det mer på om konstnärens namnteckning är känd än på verkets kvalitet.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Prissättning •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 13″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Insprirationens källa •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Prissättning

Priset på ett konstverk är omöjligt att förutspå. Normalt är den nedlagda tiden för arbetet och kunnandet som krävs det som bestämmer priset på produkten. Inom konstvärlden kan lite oinspirerat kludd vara värt en förmögenhet.

Jag

Jag är i första hand poet . Som poet har jag en underroll, kontnären Bengt Tomas, jag målar bilder utöver att jag skriver poesi. För att överleva och utvecklas med balans i tillvaron behöver kulturidkaren få betalt för sina verk.

Priset för mina verk

Jag tar ett helrör för en målad bild, lika mycket för en dikt. Konstvärldens gåtfullhet och ojämlikhet visar sig i prissättningen. E.A. som är en mycket skickligare konstnär än jag får bara en kvarting för sina bilder.

Prissättningens historia

När jag började gå kulturstigen visste jag ingenting om betalning för konstnärliga verk, jag begärde en helflaska vin för en bild eller en dikt. Men kravet var att vinet var av bättre kvalitet. När konstnären ska gå in i det inspirerade stadiet är det viktigt att vinet är gott. När stadiet väl är nått kan det underhållas med enklare sorter.
   Metoden att ta ett helrör för ett verk har jag lärt av en nobelpristagare i litteratur, hen värderade varje dikt till en helflaska vodka.

Lurendrejeri

Konstbranchen är full av skojeri. Jag tar ett helrör för varje verk. Vid ett tillfälle hade köparen bytt ut köpt sprit mot hembränt. Det är ett hån mot kulturutövaren, en brist på respekt att bluffa sig ur ingångna avtal.

Skattemyndigheten

Jag grälar alltid med skattefogdarna, de kräver skatt i form av pengar. Då jag får min betalning i form av naturprodukter brukar jag i november varje år skicka tombueljerna till skattekontoret.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 13”

Akvarell 'Poeten Salvador 13' av Bengt Tomas


Priset på mina verk är lågt. En avspegling av kvaliteten?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Inspirationens källa

Supen
når djupen,
inspirationen föds
så diktarkivet göds
med nytt.
När nästa morgon grytt
och skrivandet fått lås
och inga ord kan nås,
dags att traska
åter till min flaska.
Supen
når djupen…


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Nils Ferlins Nya Skjorta' av Poeten Salvador
Knapp till diksamlingen 'Hågkomster' av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador funderar på priset för sina verk