Fysiska universum – Kulturgryning 70

Banner för rubrik

Tankar om rummet

Symbol för fysiska universum

Det fysiska universum brukas upplevas som fyrdimensionellt. Till detta kan man lägga en dimension som handlar om fakta.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Universums grund •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Nu 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Femte dimensionen •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Universums grund

Världen upplevs ofta ha fyra dimensioner, tid och tre dimensioner i rummet. Men rummet är också en behållare för fakta. Fakta kan kallas den femte dimensionen.

Det fysiska universum

Det fysiska universum består av tre huvudgrupper, tid, rum och fakta. Sammanlagt har dessa tre grupper fem dimensioner.

Tid

Det finns ingen tid utan klocka. Tiden och klockan är två sammanhängande system, och för att få grepp om tiden kan det vara enklast att uppleva klockan.
   Tiden består av tre delar eller plan. Oföränderlighet är etiketten på den första. Startpunkten på tidsaxeln är det första som uppstår. Startpunkten eller origo finns alltid i systemet, och representerar alltså evigheten.
   Från tidsaxelns startpunkt tickar tidsaxeln fram. Den kallas absolut tid. När en händelse inträffar kan kan man avläsa en punkt på tidsaxeln. En följd av händelser skapar en följd av avlästa punkter. Denna följd kallas relativ tid. Det är den relativa tiden vi brukar kalla för tid till vardags.

Rum

Rummet i sig är osynligt och brukar mätas med x, y och z. Precis som tidsaxeln stadigt vecklas ut från origo, vecklas rummets axlar ut.

Fakta

Det man är medveten om kallas data. Data kan kodas till ett siffervärde. Data som kopplas ihop bildar ett faktum. Fakta kan sägas vara data fixerade i tid och rum.
   Man kan operera på fakta. Att sprida dem kallas information. Att ta hand om informationen och lagra den ger kunskap. Fakta binds ihop och förenas genom kommunikation.

Nyordning

Det fysiska universum brukar upplevas med fyra dimensioner, men också fakta kan upplevas, och en utvecklad modell av våra observationer är därför femdimensionell.
Uppåtpil
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Akvarell “Nu 2”

Akvarell Nu 2


Bilder kan teckna av det fysiska universum men är också en del av det.


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas

Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Femte dimensionen

Presentationen
av femte dimensionen
kan prata
om data
som blir till ett faktum
i fysiska universum.
Att sprida faktumen mera
kallas informera.
Med informationen
lagd i ett bås
fäs
en situation
där kunskapen nås.
Kommunikation
finns till
när bron
mellan fakta står still


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador mitt i fysiska universum

Några rader om mig