Arbete och filosofin – Kulturgryning 71

Banner för rubrik

Lättja eller slit

Illustration av arbete

Arbete diskuteras ur många aspekter och är centralt i vårt samhälle.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Jobb och mening •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Hon 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Knogets väg •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Jobb och mening

Det finns olika åsikter om mänskligt arbete. Ska vi arbeta mer eller mindre? Frågan har politiska frågeställningar, och för att kunna ta politisk ställning kan det vara välgörande att studera arbetets filosofiska aspekter.

Vad är arbete?

En av fysikens grundaspekter är energi. Vissa personer är känsliga för att avläsa energinivåer, andra inte. En synonym till energi är rörelseförmåga. Energin är rörelsens drivmedel, bensinen till vår motor.
   Arbete är att förbruka energi. Vila är att samla och lagra energin. En av principerna för liv är att energi ska omvandlas. Ett levande väsen måste växla mellan arbete och vila.

Vad är en männsika?

Människan söker automatiskt en mening med varje händelse. Med mening avses löst tanken bakom det inträffade. Naturligtvis kan mening också definieras som känslan eller viljan bakom händelsen. Det kan kallas psykisk inställning. Men om meningen kan härröra ur psyket så kan den också härröra ur jagets andra delar, kroppen och anden. Att en händelse har mening kan sammanfattas som att det finns ett jag bakom den.

Arbete och människa

Vi måste arbeta för att fungera enligt livets principer. För att vara människor så måste arbetet vara meningsfullt.
   En fråga som bör besvaras är: Om vi måste arbeta, hur mycket måste vi göra det? Finns det en tid som är optimal eller är arbete som styrs av att en uppgift ska bli färdig att föredra?
   En annan aspekt är lönearbete. Dett består av själva den avlönade aktiviteten, men också av sociala relationer. Kan man ha ett bra socialt liv utan lönearbete?

Sammanfattning

Som levande varelser är vi bundna till en enrgiomvandling, att växla mellan vila och arbete. Människan är meningssökande, så arbetet bör vara meningsfullt.
   Hur mycket bör vi arbeta? Hur relaterar lönearbete till det totala arbete vi utför?
Uppåtpil
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Akvarell “Hon 2”

Akvarell Hon 2


Utför konstnären ett verkligt arbete?


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas

Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Knogets väg

Ljus eller skugga,
att hugga
i på arbetets väg?
Att väg-
ra knoga
noga
räknat utan hopp,
både själ och kropp
kräver vi jobbar,
nobbar
den lates bön
med ett stön.
Att jobba, visst
men det vill
inte bli trist
som hör arbetet till.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador i vila och arbete

Några rader om mig