Avslutning Quiz av Korpen Alvesta 23 oktober 2017

Quiz av Korpen Alvesta avslutas för höstterminen 2017

Grattis Inger Gustavsson, du vann Korpens tävling vecka 42 2017.


Av praktiska skäl av slutas nu Quizen för säsongen. De fysiska tipspromenaderna håller på till och med sista söndagen i oktober, och för att alla ska kunna hämta sina priser avslutas tävlingen på nätet nu.

Går allt som tänkt fortsätter ”promenaderna” här 2018.

Hämta ditt pris!
Rätta svar

Korpens program hösten 2017