Samhälle och kultur analyserade av Skalla-Grim

Poeten Salvado tänker på sitt samhälle

Samhälle och kultur är sammanbundna som syskon

Artikel

Det största bekymret i vårt samhälle är problem med kontakterna. Miljön är den yttersta zonen som en människa omger sig med. Kontakt tar man utifrån miljön och rör sig inåt. Eftersom miljön byggs av både natur och kultur, så är problem inom kulturen ett tecken på störningar i hela tillvaron.

Aggressivitet

Vi styrs idag i grunden av en underliggande aggressivitet. Aggressivitet vill släcka kontakt, och gör att de sociala nätverken inte fungerar som de borde. En brottsling bör på grund av sina handlingar visas ut, stängas av från gemenskapen, sedan utredas och återanpassas till det gemensamma livet. Eftersom kontaktsystemen inte fungerar idag kan brottslingar ta makten över vardagslivet, och förstöra den demokratiska grundtanken. Vi lever dominerade av brott.

Kärlek

Motsatsen till aggressivitet är kärlek. Den vill tända kontakt. och ett harmoniskt liv byggs alltså av kärlek. Det skulle kontaktsystemet fungera. Då kontaktens huvudsyfte är att påverka skulle brottsligheten kunna utplånas helt, och polisen kunde sköta ordningen i stället för att jaga kriminella. Ett militärt försvar skulle vara onödigt, en enda skickligt placerad kontakt kan försvara ett helt land.

Samhälle och kultur

Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Då vårt gemensamma liv bör utvecklas med medmänsklighet är kulturen plogbill. Kulturen bör då styras av kärlek, kärlek upprättar ju kontakt. Att födas är att få kontakt, att dö är att släcka kontakt. En kultur, och vidare ett helt samhälle, som bygger på kärlek är en levande organism.

Kommentar

Poeten Salvador: Kulturen är viktig!
Krister Håkansson: Ja, men var kommer den ifrån?
Poeten Salvador:Jag vet inte.
Krister Håkansson:Kulturen kommer ur naturen.
Poeten Salvador:Så naturen är grunden för skapandet.
Krister Håkansson:Naturen måste fungera för att kulturen ska göra det.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver