Definition av konst tänkt och känd av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker på definition av konst

Definition av konst kan göras enkelt eller komplicerat

Artikel

Vad konst är har diskuterats i århundraden. En del påstår till och med att konst är omöjlig att definiera, att det inte går att säga vad den är, och har gett upp försöken att peka ut en tydlig förklaring.

Definition av konst

En tapet kan vara vacker, men den brukar inte räknas som konst. En tapetvåd är inte unik, och den vill främst bevara harmonin, och inte i första hand ge en upplevelse. Konst är en unik skapad upplevelse.

Unik

Hantverk och konsthantverk görs i serier där varje exemplar är en kopia av en mall. Det definieras utifrån antalet likadana pjäser i tillverkningsprocessen. Ett konstverk tillverkas i ett exemplar, det är unikt.

Skapad

En soluppgång är vacker, men för att den ska kallas konstverk måste det finnas en skapare bakom. Om soluppgången är ett konstverk eller inte är mer en religiös eller filosofisk fråga. Bakom en målning eller en staty finns i alla fall någon som har skapat den.

Upplevelse

Ordet konstnär kommer från kunna. Konstnären var en person som behärskade och kunde sin teknik väl, och den som kunde hantera färg och form gav betraktaren en upplevelse. Idag har begreppet konst glidit över till att syfta på upplevelsen av verket.

Fördjupning av upplevelsen

Konsten bär ett språk som får betraktarens medvetande att djupna från upplevelse. Den måste förstås, verket pekar på något.Vad refererar det skapade till? Det måste tolkas, konstnären har en tanke med verket och vill säga något med det0. Allt utifrån en definition av konst, att den är en unik skapad upplevelse.

Kommentar

Krister Håkansson: Vad konst är?
Poeten Salvador:Ja
Krister Håkansson:Det är en svår fråga.
Poeten Salvador: Jag har mitt svar.
Krister Håkansson: Ditt svar?
Poeten Salvador: Ja, vad konst är är unikt för varje konstnär.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver