Nya vågen i samhälle och kultur av Skalla-Grim

Poeten Salvador flyter på nya vågen

Nya vågen i samhälle och kultur

Artikel

Vi befinner oss nu i en övergång mellan två samhällen av olika utvecklingsgrad, från ett samhälle som styr med fabriker och industri som producerar, till ett som styr med handelns behov i stället. Den nya vågen påverkar vardagsliven och ställer helt nya krav på medborgarna.

Vänstervågen

Politik driver utvecklingen enligt ett underliggande och kanske omedvetet schema. På 1960- och 70-talen var kollektivet det viktiga att fokusera på, så staten gav arbete, och industrin var grunden i det politiska tänkandet.

Högervågen

Sedan försköts strålkastarnas ljus, så det blev aktuellt att “satsa på sig själv”. Då riktades fokus i stället mot individen och individernas initiativ. Eftersom ett företag är en självständig ekonomisk enhet passar individualism ihop med det egna företagandet.

Nya vågen

Men idag bygger vi hellre olika typer av nätverk. Då bygger vi samhället av kollektiv, individer och nätverk, det vill säga grupper av individer som har beslutat sig för att gå ihop i samarbete. Så vi kan gissa att framtiden riktas mer mot de olika nätverken, för de ligger i tiden och är samtidigt inte tillräckligt utredda för att fullborda samhällsbygget. Då fokus ligger på nätverken pekar utvecklingen på ett samhälle där olika företag samarbetar med varandra.

Mål

Ett genomarbetat samhälle tar hänsyn till alla dess delar. Men kollektiv och individer har haft sin period, så vi förväntar oss en fas med ett samfund där staten ytterst reglerar företag i samverkan.

Kulturfolk

Författare, konstnärer och musiker är egna företagare. Eftersom företagarnas era är här, kan vi tänka oss att kulturfolkets medlemmar får en ny position, och att konstutövare går i täten på utvecklingen.

Kulturen långsiktigt

Om vi kan gissa framtiden, så kan vi röra oss mot den omedelbart. Eftersom en lyckad utveckling innebär att staten garanterar konstutövarna arenor, så kan konstnärerna inrikta sig på att skapa och att deras företag arbetar i samverkan.

Kommentar

Vilhelm Moberg: Nya vågen, är det fråga om emigration?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Nej.
Vilhelm Moberg: Till Amerika?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Nej, inte alls.
Vilhelm Moberg: Men det handlar väl om Småland?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Det handlar om hela samhället

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver