Göra fel och den mänskliga naturen

Symbol för att göra fel

Göra fel är mänskligt

Vi tycks koncentrera oss på upptäcka fel. Brott är att göra fel enligt lagen. Se hur kvällspressen ropar ut rubriker om brott för att locka läsare.

Om vi fokuserar på vad som är fel, så riktar vi koncentrationen mot något negativt. Vi filtrerar upplevelsen av verkligheten och fastnar i associationer till felet, och skapar ett komplex av negativitet.

Kulturen kan gå före och rikta uppmärksamheten mot det positiva. Måste vi strida mot människans natur då? Är vi alltför programmerade att söka fel och misstag?