Valresultatet och påverkan på kulturens tillstånd

Illustration av det samhälle valresultatet gäwidth=
Valresultatet?
Foto: Poeten Salvador
Fler bilder på konst.se

Rörelse i samhället

Valresultatet påverkar kulturen, men det finns ändå grundtankar som är gemensamma för de olika politiska grupperingarna. Därför står vissa delar av kulturlivet oberoende av vem regeringsinnehavaren är.

Företagare

Konstnären är egen företagare och förutsättningarna för att driva små företag och behöver vara goda. En konstnär ska i första hand skapa sin konst, så det är olyckligt om hen måste ägna tid, och krångla med skötseln av den egna firman.

Samhällets omsorg

Sverige är rikt, men det finns fattigdom, och för att alla ska ha tillfälle till kulturella upplevelser bör vi skapa ett system med ekonomiskt stöd till de svaga. Kulturen är grundläggande, så den kan inte enbart ses som en ekonomisk inrättning.

Uppgift för det offentliga

Kultur kräver arenor, men då det är tveksamt om sådana kan bli ekonomiskt lönsamma, så kan det krävas att de byggs av det offentliga, kommuner, landsting och stat.

Oavsett valresultatet

Kulturen har sina behov oavsett vilka som styr. Visst visar partierna ideologiska grundskillnader, men kulturens problem är oftare av praktisk art. Eftersom konstnärer behöver mat och husrum försöker vi tillfredsställa behoven med synen på kulturen som botten. Att konstnären behöver ett rimligt mått av ekonomisk trygghet borde inte vara en fråga att diskutera eller debattera.

*

TIll längre artiklar med tankar om kultur