Valresultatet och påverkan på kulturens tillstånd

Illustration av det samhälle valresultatet gäwidth=

Rörelse i samhället

Valresultatet påverkar kulturen Det finns ändå grundtankar som är gemensamma för de olika politiska grupperingarna. Vissa delar av kulturlivet står oberoende av vem regeringsinnehavaren är.

Företagare

Konstnären är egen företagare och förutsättningarna för att driva små företag måste göras goda. En konstnär ska i första hand skapa sin konst. Det är olyckligt om hen måste en stor del av sin tid till ett sköta etn krånglig hantering av den egna firman.

Samhällets omsorg

Det finns fattigdom i Sverige. För att alla ska ha tillfälle till kulturella upplevelser behövs ett system med ekonomiskt stöd till svaga. Kulturen är grundläggande, den kan inte enbart ses som en ekonomisk inrättning.

Uppgift för det offentliga

Kultur kräver arenor. Då det är tveksamt om sådana kan bli ekonomiskt lönsamma kan det krävas att de byggs av det offentliga, kommuner, landsting och stat.

Oavsett valresultatet

Kulturen har sina behov oavsett vilka som styr. Där kan finnas ideologiska grundskillnader, men kulturens problem är oftare av praktisk art. Så behöver konstnärer mat och husrum. Detta är en fråga som kan lösas med synen på kulturen som botten. Att konstnären behöver ett rimligt mått av ekonomisk trygghet borde inte vara en fråga att diskutera eller debattera.