Fri meditation med kulturens hjälp och uttryck

MeditationSjukdom skapas av fixeringar. I normal meditation fixeras man vid ett objekt. Att meditera är att frivilligt gå in i sjukdom, och vänta på att botas.

Meditation kan utföras utan objekt och är då fri.

En text eller en bild kan uppmuntra till fritt betraktande. I sin högsta form är kulturutövande en fri meditation.