Dikten Pardans 3 ur Poetens längtan

Dikten

Du
mitt stöd
i
kaos ordning,
du min
fasta punkt
när livet forsar,
du ger
min rörelse
en stillhet,
mitt liv
en färg
av evighet.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till dikten Pardans 3

Nils Ferlin: Evigheten är lång.
Poeten För lång?
Dan Andersson Den kan aldrig bli för lång.
Poeten Då söker vi den genom kärleken!

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar