MAGI Katherine Mills 1 med tvättad pensel

På cyberväggen

MAGI Katherine Mills 1 hänger nu i virtuell ram

Akvarell MAGI Katherine Mills 1

Verket – klicka för större

Om magi på wikipedia

OM bilden

Bilden MAGI Katherine Mills 1

Katherine Mills uppträder som känd brittisk magiker, och utför trick som är svåra att förklara. Hon underhåller med sina framträdanden, och gör betraktaren glad och avkopplad. Kan vi kalla bilden “MAGI Katherine Mills 1” magisk precis som motivet själv?

Mina bilder

Jag målar bara som hobby, så arbetet med penna och pensel underhåller mig i första hand. Därför ger leken med färger avkoppling, samtidigt som den är ett nöje.

Jag har provat olika tekniker men begränsat mig till måleri med akvarell. Fast jag kompletterar vattenfärgen i det lilla med linjer av färgpennor och punkter i svart tusch.

Då Jag tänker igenom syftet med måleriet så ser jag att bildskapandet kompletterar huvudämnet, mitt skrivande, så det ligger mer fullständigt. Eftersom bilder lär vara utgångspunkten för de psykiska processerna är de ibland starten på nya projekt.

Vad är konst?

Frågan diskuteras ofta, och filosofer har undersökt begreppet i långa tider, men än kan vi inte se en definition som är objektiv, och som alltså gäller för alla.

Jag påstår att tre egenskaper beskriver konst. För det första är den skapad. En målad tavla kommer ur kreativitet, men en soluppgång skapar ingen, och att solen höjer sig över horisonten varje dag är inte konst, trots att soluppgången är vacker. För det andra är konst unik för att skilja den från hantverk eller konsthantverk. För det tredje är konst en upplevelse. Ordet konst kommer ur att kunna, och den som kan sin teknik har också förmågan att skapa upplevelser. I dag pekar begreppet på själva upplevelsen.

Vi bygger en målning av form och färg.

Vad är färg?

Den första frågan vi ställer om färg handlar om existensen. Tillhör färg en verkligheten, eller skapar våra sinnen upplevelser av kulör? Frågan kan vi grubbla på.

Färger är symboler, och det är vanligt att anse att blått står för lugn, rött för exaltering och grönt för harmoni. Gult kan stå för solen. Symbolerna har alltså en universell sida, men också en kulturellt betingad och en privat.

När vi ser färg upplever vi helt subjektivt, och vi kan inte beskriva med ord för någon annan hur vi ser blått eller rött.

Bengt Tomas målar