Dikten Lätt-Rimmat 29 av en lycklig poet

Dikten

Dikten Lätt-Rimmat 29 men utan att skrika

Med krona
kröna
den som vinner
vänner
ville kungen göra,
höra
sagor om.
Kom!
Låt oss veta,
vad kan de heta,
de som skrev
små kärleksbrev
med ömma ord
till våran jord?

*
Dikten uppläst


Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till dikten Lätt-Rimmat 28

Werner Aspenström: När du rimmar?
Poeten Salvador: Ja.
Werner Aspenström: Blir inte innehållet lidande?
Poeten Salvador: Jo, jag måste hitta en kompromiss mellan innehåll och form.

*

Fler dikter av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Lätt-Rimmat 29

Eftersom vi skriver rim mest i enkla verser och sångtexter är rimmande ett vågspel. Att skriva vers med ljudlikheter riskerar ryktet.Men poeten själv mår bra av leken, och dikten “Lätt-Rimmat 29” visar på diktarens barnsliga drag. Fast vuxna människor helst kallar sig just vuxna befriar det att använda sådana ramsor och rim som barn verkar älska.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Lätt-Rimmat 29