Cicero verkar ännu som grund för kulturen

Poeten Salvador tänker på Cicero

Cicero visste hur vi påverkar, och konstnären vill påverka

Artikel

Talekonsten

Vi känner Cicero som den kanske mest kände vältalaren genom tiderna. Förutom att han verkade direkt genom sin välutvecklade retorik, så gav han råd. Han visade hur vi utformar ett tal skickligt, och hur talaren själv bör vara, och baserade råden på tre områden, att behaga, att ge kunskap och att beröra.

Att behaga

Att talaren behagar betyder att hen attraherar lyssnaren, och att åhöraren ser den som framför talet som en vän

På grund av vårt biologiska arv undersöker vi snabbt den som vi möter, och placerar den nye som vän eller fiende. Sedan använder vi de välvilligt inställda till att bygga allianser, för att nå en högre position i den maktpyramid som vi som naturvarelser ingår i.

Att ge kunskap

Ifall vi upplever en person som kunnig och skicklig värderar vi hen med bra betyg, och hen får hög status. Eftersom vi själva har en drift att nå hög rang, så vill vi gå i allians med den som kan, och så nå högre position i hierarkin, då vi får effektiva medel i kampen om revir.

Att beröra

Att beröra är att börja bygga en allians. Den som berör finns i vår omgivning, och vi har för det första kontakt, och för det andra påverkar den som vi mött oss.

Att beröra genom kontakt

Att beröra betyder ofta att väcka känslor, men ordet har en vidare betydelse.När vi har kontakt med någon, så har vi kontakt med hjälp av något. I sin allmännaste mening är det gemensamt medvetande. Vi är alltså medvetna om samma sak samtidigt, men vi tänker ofta på de känslor som vi delar när vi definierar att beröra. Även kroppen, och andra avsnitt av psyket än känslor, och andliga upplevelser kan vi dela med andra.

Att beröra genom att påverka

Den som påverkar överför sin vilja. Att beröra handlar för många om känslor, men viljan är den viktigaste faktorn.

Överföringen kräver att vi är engagerade och därför ger stark kraft och mycket energi. Överföringen kräver också närvaro, så att vi medvetet kan styra strömmarna av vilja.

Att påverka genom engagemang

Engagemang innefattar olika sätt att vara och arbeta. Det som förmedlas bör vara meningsfullt, och så det bör finnas en klar tanke med vad vi uttrycker. Vad som sägs bör leda till utveckling, för allt levande vill göra framsteg. Samtidigt gäller det paradoxala att den som vill påverka är fri, men samtidigt finns i ett socialt sammanhang

Att påverka genom närvaro

Att finnas här och nu handlar om medvetandet. Medvetande är energi, och om det riktas så att det som presenteras fylls av talarens energi, så är hen närvarande.

Energi är lagrad rörelse, men många förknippar den med arbetsförmåga. Energin kan ordnas och då användas till arbete. De första grekiska filosofernas tankar handlade om medvetandet, men också de nya teorierna i fysik kan användas, så att medvetandet eller energin består av partiklar som vibrerar eller svänger och skapar en vågrörelse.

Cicero i kulturen

Alla möten innanför kulturens ram kräver att konstnären använder retoriska grepp. Därför är teorierna om konsten att tala aktuell också idag. Till en början ska konstnären alltså vara en partner att alliera sig med och vara vänligt inställd för att behaga. Sedan ska hen utstråla kompetens för att framstå som en lärare. Till slut ska hen vidröra oss så att teserna angår oss.

Kulturen idag

Ordet konst kommer av att kunna, så den som kallar sig konstnär bör ha kunskap att göra skickliga verk. Den som kan har också förmågan att skapa upplevelser, och Idag förskjuter vi betydelsen av konst från att handla om kunnande till att peka på förmågan att skapa upplevelser.

För att verket ska tala väl, så måste konstnären förstå retorikens regler och funktion. Även om det är lång tid sedan antiken, så behöver kulturen retoriken och de tankar som Cicero presenterade.

*

Om Cicero på Wikipedia
Mer om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om Cicero