Stress och sjukdom botar vi med kultur

Skalla-Grim ser mot framtiden

Stress och sjukdom att botar vi med kultur

Artikel

När vi frågar olika experter om orsakerna till sjukdomar, så får vi också olika svar. Den västerländske läkaren pekar ofta på aggressiva mikrober som källan, medan den österländskt orienterade kan prata om brister hos chakrana. Vissa tror på sambandet mellan stress och sjukdom.

Stress och sjukdom

Eftersom vi medicinskt okunniga måste fråga utbildade hälsomänniskor om råd, så får vi lita på dem. Några påstår att jäkt alltid är skadligt. Dessutom lägger de gärna till att det finns ett bevisat samband mellan hets och dålig hälsa. Därför är det lätt att vi tror på tesen att stress alltid är negativ.

En hälsogurus mening

Dr. Bruce Lipton visar i sina videor på Youtube hur jäkt slår ut vår hälsa. Han menar att stress sätter våra kroppar i larmberedskap, och att vi därför gör oss beredda att strida eller fly. Därefter ändrar vi vår kroppsliga och psykiska inställning.

Först flyter energin och de viktiga ämnena ut till vapnen eller flyktredskapen. Det är våra lemmar. Sedan kollapsar våra immunförsvar så att ohälsa och sjukdomar lätt får fäste. Till slut blockerar larmet vår förmåga att föra intelligenta resonemang. Stress och sjukdom är nära förknippade.

Teknikernas modell

Ingenjörer studerar hur material formas och hur de mattas ut i ämnet hållfasthetslära. Vi kan även överföra kunskaperna till de mänskliga disciplinerna. Spänning översätter vi med stress på engelska. Om vi tror att samband mellan ord är mer än slump, så påstår vi att stress och spänningar är nära släkt.

Om spänning

En spänning uppstår där det finns två olika alternativ, och vi inte kan förena de två till en kompromiss. Därför behöver vi medla mellan möjligheterna för att skapa ett gynnsamt resultat. Vi låter helt enkelt alternativen få kontakt, för då laddar den lagrade energin i spänningen ur. Sedan släpper vi kontrollen över den för att det nya mönstret ska bli automatiskt.

Meditation

Meditation är den mildaste formen att behandla spänningar och stress. För att meditera befinner vi oss i en paradox, och upplever hur två oförenliga storheter förenas. Vi väljer alternativen som skapar spänningen till paradoxens motsatser. Sedan observerar vi dem medan de verkar fritt, för då finner de kontakt. Till slut löser spänningarna upp sig utan negativa biverkningar.

Kultur, och stress och sjukdom

Ett konstverk kan naturligtvis vara vackert, och ge oss känslor och tankar. Men det är också en spegel så att vi ser oss själva i dikten eller bilden. Då kan vi också se källorna till våra spänningar. Om vi betraktar konsten genom att vi mediterar på den medan vi tittar, så kan verket vara ett objekt för meditationen. Då kan vi samtidigt lösa upp spänningar.

Kultur som hälsa

Vi kan påstå att kultur är en lek, men den gör också nytta. Den är en motvikt till jäkt och hets, och bör då kunna bota sjukdomar. Att läsa en bok eller en dikt, eller att se en tavla har inga negativa biverkningar, så experimentet är lätt att våga. Tvärtom ger oss konsten energi och ny livsvilja. Dessutom tar biblioteken och många konsthallar inga avgifter så att behandlingen faktiskt är gratis.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om stress och sjukdom