Sex och kultur i en filosofiskt resonerande analys

Skalla-Grim ser mot framtiden

Sex och kultur, och deras samband utredda

Artikel

Kulturen är ofta en plats för älskvärda och belevade människor. Tyvärr kan dragen vara falska för att dölja den underliggande ondskan. De onda lever på djurens nivå, och blandar dolt sex och kultur.

Ondskans drifter

Ett av huvudmålen för djuren är fortplantning. Därför är ondskans grundläggande drift sex. Djurflocken är ofta hierarkiskt uppbyggd, så den på en högre nivå har rätt till sex med dem på en lägre nivå. Eftersom status är positionen i flocken, så agerar ondskan med revirstrider för att segra i konkurrensen och således få status.

Pengar

Människan använder symboler, och den viktigaste för att signalera status är pengar. De är i sig värdelösa, men kan användas för att skaffa värde. Pengar är det värdelösa värdefulla.

Makt

Pengar ger makt, och därför förmåga att styra, men ondskan får även makt genom sin vana att strida. Aggressivitet har de tre nivåerna kamp, strid och krig. Eftersom ondskan utnyttjar dem och människor ofta har dålig försvarsförmåga mot metoderna så underkastar de sig.

Rädsla

Ondskans aggressivitet syftar ofta till att sätta skräck i omgivningen, därför att den då underkastar sig övermakten. Den inriktar sig mot de allra djupaste delarna av oss, de som handlar om hot mot livet. Hoten sätts naturligtvis oftast inte i verket, men är så tydligt uttryckta på omedveten nivå att omgivningen böjer sig.

Psykopati

Den onda människan är psykopat, och därmed oerhört känslig för andras svagheter, och finner dem lätt. Psykopaten hotar genom att få sitt offer att fantisera, och därefter tvinga det att använda sin svaghet. Således har den onda skapat rädsla och en bas för sin maktutövning. Projektet är allför ofta dolt i kulturell fernissa, och verkar sammantaget som dolt sex och kultur.

Kedjan

Ondskans startpunkt är alltså att söka sex. Därefter söker den status, och är aggressiv. Genom sin vana att segra genom hot tillskansar den sig makt över människor, men också över samhället i stort. Gemenskapen är alltså i hög utsträckning styrd av ondska.

Att bryta makten

Sex är ett viktigt behov för människan. Vi löser således inte samhällets problem genom ett fanatiskt motstånd mot sex. På djurens nivå söker vi status, den är alltså viktig. Men vad som helst kan markera status. Vad vi använder beror på oss som individer, och på de grupper vi tillhör. Som människor behöver vi inte strida, så därför kan vi verka genom kärlek.

Sex och kultur

Kultur är att förädla natur. När någon är aggressiv, så skär det och sticker i oss, så att vi därför känner smärta, och ofta plåga. Kärlek är motsatsen till aggressivitet. Därför är konstnärens roll att lyfta oss från det rent djuriska, och skapa sina verk ur kärlek, med kärlek och för den.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om Sex oxh kultur