Bäras diktar om svärtan i våra upplevda dagar

Dikten i Dan Anderssons anda

Dan Andersson 25

Bäras

I soluppgången
viskar sången
om män som går så tyst,
utan knyst,
och bär
på sina armar
den som inte längre larmar,
och skogens skuggor svär
att vi alla ska bäras
av en arm så stark
genom vildaste mark
och att det levande säras
från dem som måste lova
att tungt och drömlöst sova,
och allt vi vet
är att längtan till vår sömn är het

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Bäras

Poeten Dan Andersson skrev den mörka versen En spelmans jordafärd. Dikten bäras är en replik utifrån förebilden och visar därför på tunga passager i livet

Några ord om Dan Andersson

Uppväxt

Poeten Dan Andersson, som egentligen hette Daniel, föddes 1888 i trakterna av Ludvika i Dalarna. Han bodde i finnmarkerna, därför var uppväxten ganska fattig. Trots det lärde han sig läsa tidigt, och fick en fiol för det kroppsarbete som startade redan i unga år. Fiolen är kanske ursprunget till musikaliteten i hans verser.

I ungdomen reste han också till släkten i USA, men återvände.

Han debuterade redan vid fjorton års ålder, och publicerade det första i en serie brevkort i Bergslagsposten.

Utveckling

När han studerade vid Brunnsviks folkhögskola, så började han skriva med en allvarligare inriktning. Det är för att han utgår från sitt eget liv, som dikterna ofta handlar om den slitsamma tillvaron i vildmarken. Det finns också en underliggande sorg i texterna. Det kan vara orsaken till att hans verk är så folkligt populära. Eftersom hans dikter är musikaliska, så har många tonsatt dem, och de sjungs ofta och allmänt än idag.. Bland annat är den friska sångerskan Sofia Karlsson en av uttolkarna.

Dan Andersson medverkade även i pressen med artiklar. Dessutom översatte han utländsk litteratur.

Olyckan

Dan Anderssons dödsfall är ett av de mest kända i Sverige. Han förgiftades efter att hotellet där han bodde i Klarakvarteren i Stockholm hade rökt mot vägglöss. Fast känslorna är dubbla kan vi fråga om det var den sensationella olyckan som satte. allmänt fokus på hans diktande. Han ligger begraven i Ludvika.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Dan Andersson

Salvador diktar