Gustaf Fröding Kärleksdikter läst och genomgången

Skalla-Grim ser mot framtiden

Gustaf Fröding Kärleksdikter läst och kommenterad

Artikel

Boken “Gustaf Fröding Kärleksdikter” publicerar flera av den kände poeten verser. Eftersom poeternas ord kan vara näst intill tidlösa läste jag verket. Texterna är valda med omsorg av förlaget Daisy och ger alltså bild av Fröding själv.

Boken Gustaf Fröding Kärleksdikter

Dikterna är valda så att de samtidigt är kända ger en bild av poeten. De visar även hans inställning till kärleken och kärlekslivet. Många har därför läst verser som Fylgia, En morgondröm och balen. De finns också i Gustaf Fröding Kärleksdikter.

Verserna och Frödings tankar om kärlek

Eftersom han skriver utifrån egna känslor och upplevelser är texterna nakna. Han är också ärlig och trofast och visar därför med sin teknik på några av kärlekens viktiga aspekter. Fröding tar även upp längtan och ställer den besvarade kärleken mot den obesvarade. Får vi därför fantisera om poetens inre liv så ser vi att ämnet kärlek är mycket komplicerat för honom och att han också är en outsider i livet.

Allmänt om Frödings stil

Han har ett mycket känsligt poetiskt handlag och kan därför använda medel som rim till synes ansträngningslöst och naturligt. Vi noterar gärna hans humor och hans folkliga anknytning när han skriver med glimten i ögat. Frödings genialitet är parad med stor skicklighet i hantverket. Han skriver med stor känsla för rytm, fokus är också skarpt. Verserna har alltid spänst och slakar aldrig.

Några tankar om poetens psykologi

Dikten Änglakärlek ger bilden av en huvudperson som tackar för kärlek med aggressivitet och samtidigt frammanar interlokutörens masoschism. Är det Frödings förknippning till kärlek? Dikten I ungdomen handlar däremot om att huvudpersonen är kär i allt. Versen utspelas i kontakt med naturen och människans natur utreds i verket Jäntblig. Vi är alla biologiska och strävar efter status och att sitta i maktpyramidens topp. Fröding visar hur spänningen mellan natur och kultur istället leder till svek

Allmänt om Gustaf Fröding

Han föddes på Alsters herrgård nära Karlstad och var alltså värmlänning. Senare flyttade familjen till Kristinehamn. Han växte upp och flyttade istället till Uppsala för studier. Men han saknade intresse och återvände efter fyra år till Värmland

Olyckan

Fröding inledde sin bokproduktion med “Guitat och dragharmonika”, men är mer omtalad för dikten En morgondröm i den senare “Stänk och flicka* därför att han stod inför åtal för den. Han friades, men åtalet gav honom ändå psykiska problem under resten av livet. Han blev sjuk. Fröding slutligen i Klara kyrka med en kortege av 200 000 sörjande. Därefter fördes hans stoft till Uppsala

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om Gustaf Fröding Kärleksdikter