Bildarkiv

Banner för rubrik

Bildarkiv

Alster som ställts ut på Galleri Bengt Tomas

* Klicka på en bild

C

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen CAaD 1CAaD 1

RubrikmarkörCAaD 2

D

RubrikmarkörDu 6

E

RubrikmarkörEn Ny Värld 3

F

RubrikmarkörFrihet 1

RubrikmarkörFrihet 2

RubrikmarkörFrihet 3

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen Frihet 5Frihet 5

Rubrikmarkör Frihet 17

RubrikmarkörFrån Början 2

RubrikmarkörFrån Början 7

H

RubrikmarkörHjärta 2

I

RubrikmarkörInåt 11

RubrikmarkörInåt 16

J

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen Jag 5Jag 5

K

RubrikmarkörKonst 1

RubrikmarkörKonst 2

RubrikmarkörKosmos 1

M

RubrikmarkörMakt 2

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen Makt 3Makt 3

RubrikmarkörManifest 1

RubrikmarkörManifest 3

RubrikmarkörManifest 6

RubrikmarkörMentor 5

RubrikmarkörMotstånd 3

RubrikmarkörMål 1

O

RubrikmarkörOkunskap 1

P

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen Perspektive 3Perspektive 3

RubrikmarkörPerspektive 4

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen På Insidan 4På Insidan 4

RubrikmarkörPå Utsidan 1

RubrikmarkörPå Utsidan 4

R

RubrikmarkörRundel 3

RubrikmarkörRöd 3

S

RubrikmarkörStudium 4

RubrikmarkörStudium 8

RubrikmarkörSvar 1

RubrikmarkörSvar 2

RubrikmarkörSvar 7

Y

RubrikmarkörMiniatyr av akvarellen You 2You 2

RubrikmarkörYou 4

RubrikmarkörYou 9

I bildarkiv

Skalla-Grim skriver

Om bildarkiv

Ett bildarkiv är en (här digital) samling av visuellt material. Arkivet är ofta ordnat. Men menas egentligen med ordet? Och vad är en bild?

Vad är ett arkiv?

Man samlar dokument (här bilder) för att de ska stödja minnet. Det samlade materialet associerar, pekar på ett minne. Det insamlade kan struktureras för att underlätta försöken att komma ihåg.

Var finns minnena?

Det är vanligt att tro att minnen lagras i hjärnan trots att ingen hittills lyckats förklara hur en mekanism skulle verka. Minnen lagras inte fysiskt i hjärnan, minnen lagras direkt i medvetandet.
   Man kan referera till forskning som visar att minnen utplånas vid vissa hjärnskador, men detta beror inte på att minnen lagras i hjärnan, det beror på att hjärnan inte kopplar till medvetandet.

Medvetandet

Antagandet om att medvetandet inte finns utan hjärnan är felaktiga.Medvetandet är en substans, täthet (“flytande bomull”) som uppfyller tomrummet, alltså hela kosmos.

Hjärnan

Hjärnans insaats i minnesprocessen är att skapa något som pekar på en plats i medvetandet. Hjärnskador kan göra att dessa pekare, associationer, inte fungerar, dålig minnesförmåga och svagt medvetande.blir följden.

Bildarkiv – roll

Samlingen av föremål som pekar ut ett minne har som mål, att avlasta hjärnan. En fristående samling gör att hjärnan inte behöver skapa metaassociationer och peka på hur den ska peka på minnen.

Vad är en bild?

Begreppet bild kan definieras utifrån det matematiska uttrycket avbildning. Punkter på motivet pekar på en eller flera punkter i bilden.
   Traditionellt är konst direkt avbildande, varje punkt på motivet pekar på exakt en punkt i bilden. I den moderna konsten kan strukturen på utpekandet varieras. Så utnyttjade Picasso att en punkt i motivet pekar på flera punkter i bilden i sin kubism.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna