Kategoriarkiv: Artikel

Artikel som med Ordet som ordnar kaos till anarki

Problem i kulturen – några tankar av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker på problem i kulturen

Problem i kulturen är oönskade och tecken på samhällsstörningar. Finns det vägar med god beläggning bort från dem? Några tankar av Skribenten Författaren Skalla-Grim

Skaparkris

Bara människan har utvecklat kultur, så kultur ett utslag av mänsklighet. Just mänsklighet bör leda framstegen i samhället, så kultur är plogbill i utvecklingen.

Problem i kulturen

Tyvärr finns det problem i kulturen och kulturlivet. Eftersom den och samhället är ett par i intim symbios, kulturen är utvecklingens front, så fortplantas svagheterna i det sociala livet till skapandets område. Den allra största störningen i samhällslivet är tydliga kontaktbesvär.

Kontakt

Kontakt är grunden i det sociala livet. Den uppstår genom att parterna får ett gemensamt medvetande om något. Kontakt tänds av kärlek och släcks av aggressivitet. Samhället idag styrs av aggressivitet och normal mänsklig kontakt kan inte finnas. Aggressivitet är sjukdomarnas orsak.

Läkarvård

Ondskans bett resulterar i missfunktion. På första nivån skapas besvär. När dessa blir svårare har sjukdom uppstått. Sjukdomar kräver läkarvård och ofta en medicin. Vilka piller behöver vi äta för att kärleken ska dominera över aggressiviteten, och fungerande kontakt bli en normalitet? Vilka medel behöver vi ta till för att våra problem i kulturen ska suddas ut och bytas mot ett lyckotillstånd?

Utvecklingen

Vi lever i en brytningstid. Allt fler noterar samhällslivets brister och kärleken gör trots allt framstötar, kvinnorna har fått mod och tar plats och österländska idéer blir tydliga. Det kommer tillsammans med vårdande krafter att skapa kontakt och rädda kulturen och samhället.

Skalla-Grim skriver

Kommentar

Krister Håkansson: Men varför är kultur så viktig?
Skalla-Grim: Utöver att skapandet är roligt?
Krister Håkansson: Ja, kulturen måste vara tecken på något!
Skalla-Grim:Kultur är utvecklad natur.
Krister Håkansson: Ja, just det Kultur är ett mått på utvecklingens nivå.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan