En dikt är tät

Den som läser en dikt kan oftast utan ansträngning säga att hen har läst just en skapelse av poesi. Det är däremot mycket svårare att i ord förklara vad sättet att skriva innebär, vad det är som gör att texten kan karaktäriseras som just poesi.
Man kan avlägsna sig från det typografiska och gå till ordboken, och i stället studera själva betydelsen av ordet dikt.

En tanke

Ordet dikt

Ordet kan beskriva ett typografiskt sätt att ställa upp ett prosastycke. Man kan gissa att det finns en mening i att ord är synonymer. Ordet dikt kan också betyda tätt, men vad är det i en poesitext som är tätt?

Det täta

Poesin är uppbyggd av ord. Ett ord har laddning, materialet som laddas är medvetandet. Medvetandet är en substans, det har täthet och tingen är behållare för medvetande. I ett skrivet stycke som är tätt är alla orden mycket laddade, varje ord betyder mycket.

Nackdelen med dikt

Det poetiska stycket är tätt. Varje ord är laddat och betyder mycket. Det betyder samtidigt att läsaren hela tiden måste anstränga sig när hen går igenom texten. I poesin finns alltså få vilopunkter, pauser. Det betyder att den fungerande poesin måste vara kort, i annat fall kräver den för mycket ihållande koncentration och blir ansträngande att läsa. Att skriva kort kan vara mer ansträngande än ut skriva en lång slingrande text. Samtidigt kräver den hela tiden att läsaren är aktiv och koncentrerad.

Poesins sätt att fungera

Psykiska och fysiska problem beror på att laddningar har koncentrerats och blockerar flödet av medvetande. Dikten är tätt laddad och kan kallas ett problem. Det är läsarens uppgift att ladda ur det skrivna och skapa hälsa. Att läsa poesi botar och skapar ett hälsosammare liv.

Logotype för Poeten Salvador