TV – Kulturgryning 10

TV – En Missbrukares Dröm

 

Skalla-Grim skriver

—Skurken burken!—

Bengt Tomas målar

—Akvarell “Studium 8”—

Salvador diktar

—TeVe—


Skalla-Grim skriver sig utan TV

Skurken burken – om TV!

Lägg ner Sveriges Television! Folk vill bara ha skräp, och då kan det räcka med reklam-TV-kanalerna.

Skadar

TV-konsumtion förvandlar tittaren till en apatisk grönsak. Hjärnan försätts i ett hypnotiskt tillstånd och kan inte motstå den “information” som kablas ut. Nyheternas negativa snuttar försätter tittaren i ett negativt tillstånd, hen mår dåligt.. Det hypnotiska gör att tittaren påverkas motståndslöst av reklam, denna är till och med gjord för att övertala en försvarslös mediakonsument.

Dra in stödet!

Staten bör motverka skadliga aktiviteter. En lämplig första åtgärd är att lägga ner Sveriges Television. Reklamsändningar får naurligtvis finnas, privata företag bestämmer över sig själva, men staten bör räkna in TV:s skadeverkningar i priset för sändningsrättigheterna. Då kan man anta att ingen klarar av att betala fakturan, och landet skulle befrias, bli en sändningsfri-fri zon. Staten motverkar ju skadliga företeelser som tobaks- och alkoholmissbruk. Då är det naturligt att stävja TV-missbruk, d v s tittande.

Positiva följdverkningar

Jag har ingen apparat, betalar ingen licens, så de hemliga agenterna på Radiotjänst ringer påfallande ofta för att tvinga mig att betala TV-avgift. Det har varit förbjudet att ringa säljsamtal till mobil. Radiotjänst har naturligtvis brutit mot reglerna. Trots att jag anmälde dem två gånger fortsatte svineriet. En statlig myndighet får tydligen göra som den vill i sin stia. Att lägga ner Sveriges Television skulle leda till det positiva att också Radiotjänst skulle läggas ner.

Framtiden

Tittandet är en gåta. Vuxna tittare glor uttryckslöst på fotbollsspelare som försöker misshandla en lädertrasa med sparkar, eller ishockeyspelare som jagar en gummibit för att slå den med en träpinne. Det svenska folket måste växa upp. Om bildsändningarna utplånas kommer meningslösheter som idrott att försvinna. Medborgarna skulle vinna många timmar varje kväll att utnyttjas för att säkra en lysande framtid. Ja till lycka, nej till TV!

Om burken


Bengt Tomas målar utan TV

 

Bild “Studium 8”


 

IMG_20151130_114040_20151130164438299_20151130164523399 

Hellre akvarell än apparatmissbruk?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar utan TV

TeVe


Tittar-burken,
ärkeskurken,
hindrar
ögon som tindrar
att tänka,
kan bara skänka
DUMHETEN ETT ANSIKTE.

Dikten uppläst>Vad gör Aristoteles i poesin

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador