Buddha och hans tankar – Kulturgryning 61

Banner för rubrik

På väg mot lyckoriket

Symbol för Buddha

Buddha och hans lära är mest utbredda i Östern, men tankarna är viktiga även i Väst.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Jagets skikt •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 14″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Marsch mot frihet •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Jagets skikt

Människan består av ett jag med kropp, psyke och ande, och ett meta-jag eller en observatör, och ett tredje skikt som är bortom alla ord. Buddha är inriktad på meta-jaget.

Jag

Ett jag beskrivs av sina gränser. Det som finns innanför mina gränser är jag.. Där finns kropp, psyke och ande. Psyket består av känslor, tankar och viljor.
   Buddha lära kan tolkas som att det är existensen av ett jag som skapar lidande, och att ett liv utan lidande måste innebära avsaknad av ett jag.. Det är inte helt sant, det är en pedagogisk lögn. När en människa utvecklas till att finnas i hela kosmos, att vara kosmos, så tar hen in kosmos gräns och förvandlar den gräns som definierar jaget till hela kosmos gräns. En människa som nått frihet från lidande är kosmos, hen är ett äkta mikrokosmos.

Meta-jag

Meta-jaget är den del av människan som observerar eller berättar om jaget. Det består huvudsakligen av det som observerar, av medvetandet. Knutet till medvetandet finns alltid gränser och kontakter.
   Buddha har förvandlat sitt personliga jag till kosmos. Han är inriktad på medvetandet och är ett meta-jag.

Buddha och vägen

Den åttafaldiga vägen är åtta leder till utveckling, och används som medel för att nå bortom jaget. De åtta stigarna att gå kan sammanfattas i tre grupper. Etik ger människan lugn, och hon kan meditera. Meditation leder till visdom som visar på behovet av etik…

Vägens mål

Slutpunkten för marschen på vägen kallas nirvana. Den innebär alltså att vara kosmos, att nå målet är att ha kosmiskt medvetande, och att vara en meta-människa.
   Det är vanligt att avstå målet och i stället stanna på vägen tills alla varelser nåttt nirvana.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 14”

Akvarell Titel


Buddha ville att man skulle koncentrera sig på hans lära. Vill konstnären att man fokuserar på hans verk?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Marsch mot frihet

Ville du bli
helt fri?
Hans fråga
tände en låga,
jag började gå
fast stegen var små
mot det land
som ibland
är beskrivet
som livet.
Idag
en dag som andra,
jag
fortsätter vandra.


Dikten uppläst


Knapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Nils Ferlins Nya Skjorta' av Poeten Salvador
Knapp till diksamlingen 'Hågkomster' av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se


Uppåtpil


Poeten Salvador utan statusföremål

God Jul

Poeten Salvador återkommer med ett nytt inlägg

8 januari 2017