Poeten Salvador analyserar kultur och ger exempel

Poeten Salvador söker och finner därför

illustration av att skapa widrh=
Att skapa


 

Poeten Salvador i allvar och glädjeTill projektet Tre enkla rader

Poeten Salvador …

är född 1956 i Falun och studerade till ingenjör i Linköping, men bor numera i Alvesta i Småland där han skriver dikter.Som poet vill han därför uttrycka både det magiska och mystiska med ordet.

Dikter

Han skriver ofta dikter och prosa med lyrisk ton, och vill kommunicera resultatet. För det första publicerar han sig här på sajten. För det andra publicerar han sig dagligen på diktsajten poeter.se. Poesi är hantverk och konst, så därför är skrivandet en övning för att utveckla båda aspekterna.

 

18 juli Rimspel 18
-Med rim


Poeten Salvador
har sammanställt
några
diktsamlingarTre projekt

Under tre år har sidan förutom lyrik och artiklar också publicerat tre diktprojekt

2019 publicerar därför dikter i Nils Ferlins anda

2020 levde sig poeten istället in i Gustaf Fröding och Dan Andersson

2021 knöt poeten temat slutligen knutet till Bodil Malmsten, Werner Aspenström och Gunnar Ekelöf

Artiklar

Poeten Salvador skriver också artiklar. Tidigare skrev han dem under namnet Skalla-Grim. De senaste prosastyckena utreder mest frågor om kultur, men kompletterar dessutom poesin med utsikt från andra aspekter. Från början kunde man läsa en ny artikel i veckan, numera mer sällan.

Artiklarna är nu samlade i ett arkiv

Bilder

Poeten Salvador målar även abstrakta bilder, tidigare som Bengt Tomas. Därför publicerar han dem på en egen sida på konst.se. Bilderna koncentrerar sig på färg och är dessutom synkroniserade med musik. Uttryck för synsinnet kompletterar alltså huvudämnet poesi. Att arbeta med pensel istället för penna ger avkoppling.

Bild av Poeten Salvador

UPPROP för en levande kultur

För att ge en bild av samhället visar psykologen Rollo May i sin bok “Kärlek och vilja”, att kulturen skapar utvecklingens front. Därför är kulturen viktig. Men den har problem, hur ska vi lösa detta?

Analys

Aggressivitet släcker kontakt, så strider skapar kontaktstörningar och problem. Eftersom världen, åtminstone väst, hyllar en underliggande aggressivitet, så är kontakterna störda och därmed hela samhället.

Åtgärder

För att förklara världen delade redan filosofen Empedokles in de krafter som styr i kärlek och hat. Eftersom hatet eller aggressiviteten är skadlig, så vill vi ledas av kärlek. För att sprida den ser vi att den visar sig inte bara som en känsla, utan också med kroppens gester, tankar och vilja, och vi andas den.

VISA välvilja, så räddar vi kulturen!

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna