Kategoriarkiv: Tanke

Grunden för kulturen och samhället

Illustration av grunden för kulturen

Foto: OpenClipart-Vectors
Pixabay


Grunden för kulturen är grunden för samhället

Kultur ur sex

Det är sant och okontroversiellt att sexdriften i grunden är en biologisk drift. Men ibland riktar vi om kraften så att den verkar på kulturen i stället för på naturen. Således är sex grunden för vårt skapande, och därmed grunden för kulturen. Då vi målar akvareller eller skriver poesi siktar vi alltså på att alstra konst i stället för barn, men använder likafullt sexdriften. Därför kan vi dra paralleller mellan skapandet och den vanliga kärleksakten.

Sterilitet

Nu är det lätt att se hur strängt religiösa människor alltför ofta lever med en sexuell hämning. Tyvärr har religiösa puritaner och kultureliten ofta dessa hämningar gemensamt. Så konstnärerna och deras arbeten utstrålar båda sterilitet utan rörelse och uttryck.

Gjuta liv

Eftersom bara människan har kultur så är den ett tecken på mänsklighet. Och utvecklingen bör drivas av just mänsklighet. Så kulturen är utvecklingens plogbill och viktig för samhället. Slutsatsen är att att befolkningen hugger konstnärernas mål i sten, och att målet skrivs att gjuta liv i kulturen.

Liv

Eftersom en aspekt av att leva är att ha kontakt är fungerande kontakt en förutsättning för en levande kultur. Två krafter hanterar kontakt. För det första tänder kärlek kontakt. För det andra släcker aggressivitet kontakt. Så spelet mellan kärlek och aggressivitet påverkar också kulturen själv.

Klimatproblem

I dag driver oss en underliggande aggressivitet i land och städer.Och kamperna, striderna och krigen släcker kontakt så att atmossfären för samvaro förstörs. Eftersom social samvaro bygger basen för diskussioner och därmed lösningar av problemen måste vi byta ut den underliggande styrningen.

Grunden för kulturen

Då aggressiviteten är problemet så löser vi det genom att byta ut den mot kärlek. Och det är kulturens uppgift, så vi skriver ner att målen, att skapa med medkänsla, omtanke och välvilja.
En levande kultur driver fram ett levande samhälle.

Till fler tankar av Poeten Salvador