Starten på PROJEKTET Nils Ferlin av Poeten Salvador

Porträtt av Nils Ferlin till starten av PROJEKTET Nils Ferlin

Välkommen till en möjlighet att läsa dikter i poeten Nils Ferlins anda

Starten på PROJEKTET Nils Ferlin sker den 10 januari 2019. Den första dikten i serien publiceras då i en egen blogg på Poeten Salvadors hemsida. Publiceringarna i bloggen fortsätter sedan en stor del av året 2019 och avslutas i november.

Syfte

Projektet innebär att Poeten Salvador publicerar sina egenhändigt skrivna dikter i poeten Nils Ferlins anda. Dikterna presenteras både som skriven text att läsa och som ljudinspeliningar att lyssna på. Verserna är rimmade som Nils Ferlins olika verk ofta var, men de kopierar eller imiterar inte hans unika sätt att skriva rakt av, utan är mer ett försök att empatiskt leva sig in i hans varelse och diktande väsen.

Struktur

torsdagen varje vecka under 2019 publiceras en ny dikt i projektet. Starten den 10 januari 2019 är början på en slags följetong som är byggd av dikter. Den röda tråden i serien är försöket att leva sig in i diktaren Ferlins psyke med hans känslo-, tanke- och viljeliv.

Totalt presenteras 44 dikter under året. De är organiserade i tre skilda serier, Nils Ferlins Nya Skjorta med 30 verser, Nils Ferlin tittar in med åtta och Samtal med Nils Ferlin med sex.

De kommer i den kronologiska ordning som Poeten Salvador skapat och skrivit ner dem, så dikterna i de senare serierna innebär att han har undersökt motivet längre och djupare, så de ger kanske ett mer rättvisande porträtt av förebilden Ferlin.

Förhoppning

Det skulle vara roligt om läsarna kan göra sig en inre bild av Nils Ferlin, och att läsningen av dikterna är till både nytta och nöje. Poeten Salvador önskar att den som har intresse av dikt och poesi också ska se positivt på hans verser. Vi behöver en levande poesi som blåser kraft i kulturen.

VÄLKOMMEN att läsa och lyssna den 10 januari 2019!

Läs om PROJEKTET Nils Ferlin