Storhetsvansinne – Kulturgryning 32

Banner för rubrik

Storhetsvansinne och jag


Innehåll:

Skalla-Grim skriver

Skalla-Grim skriver

• Storhetsvansinne, alternativt jaglöshet •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Nu 5” •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Utan jag •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Storhetsvansinne, alternativt jaglöshet

Att ha ett starkt jag är att se sig själv som viktig. Det är lätt att överdriva sin betydelse, ett passande namn är storhetsvansinne.
   En författare skapar text, det är ett jag som skriver. Men vad är egentligen ett jag?

Jaget enligt buddhismen

Jaget står i centrum i buddhismen. Man brukar använda ordet skandha för att förklara begreppet jag.
   En tolkning av resonemanget är att man får ett jag i förhållande till en kontakt med omgivningen. Jaget är kropp och psyke, där psyket är känslor, tankar och vilja. Man har också ett metajag, en del av jaget som kan berätta om jaget självt. Detta utgörs huvudsakligen av medvetandet.

Kroppen

Kroppen utgör jagets materiella aspekt. Man kan se kroppen som bestående av en mängd organ som tar in den yttre och den inre världens tillstånd. Kroppen kan kallas ett sinnesorgan.

Psyket

Kroppen bär psyket som omsluter sin bärare, psyket finns utanför och runtom kroppen.

Känslor

Kontakten är jagets ursprung, känslorna är en värdering av denna kontakt och det första som uppstår i psyket efter att ett möte inletts.

Tankar

Tanken är ett omdöme om den inledande kontakten. Tanken bildas ur känslan, känslor kondenseras till tankar.

Vilja

Vilja är handlingsberedskap. Den bildas när tankar kondenseras. Viljan utvecklas till ett beslut, ett ska och detta slutligen till ett måste.

Medvetande

Medvetandet kan kallas Substansen, en substans har täthet. Det är ursprungligt och fyller hela kosmos. Det kan liknas vid ett moln av flytande bomull.

Storhetsvansinne

För länge sedan trodde man att jorden var universums centrum. Samma grad av storhetsvansinne har tanken att hjärnan skapar medvetandet. Medvetandet finns oberoende av människan, hjärnan hjälper bara till att tolka det.

Väg

Buddhismens ideal är jaglöshet. Detta kan uppnås genom att först bygga ett fungerande starkt jag, och sedan lösa upp det.


Gå upp till börjanBengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Nu 5”


Akvarell Nu 5

Är bilden ett utslag av konstnärens storhetsvansinne?

Till Galleri Bengt TomasTill bildarkiv
Gå upp till börjanSalvador diktar

Rubrikmarkör Utan jag

.

Stannar upp ett slag.
Ville våga
fråga
vad är jag?
Buddha visar lagen,
jagen
är alla plågors rot,
men det finns en bot,
att leva utan jag
en dag,
utan vredens lågor
gör dig fri från plågor.

Dikten uppläst

 

Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta

Besök Salvador på poeter.se
Gå upp till början

Poeten Salvador utan storhetsvansinne