Med mening är ett krav på kulturens verk

Poeten Salvador vill agera med mening

Med mening, en utredning av kultur

Artikel

Vi kan anställa tio kraftiga män för att gräva ett långt dike. När det är färdigt, så kan vi anställa eller hyra ytterligare tio personer, för att de ska fylla igen diket. Det ger tillfällen till arbete, fast det totala jobbet verkar meningslöst, men vad menar vi när vi säger att något görs med mening?

I språket

Tanken bakom en handling bestämmer meningen med den. Å andra sidan uttrycker en språklig mening en tanke. Är vi vågade så kan vi påstå att de språkliga meningarna uttrycker meningarna med våra olika handlingar.

Meningens kvalitet

Han jobbade hårt så han kunde köpa en bil, så han kunde åka och jobba, så han kunde köpa en bil. Att springa i ett ekorrhjul i på stället marsch är slitsamt men vi ser den inte som en handling med mening.

Meningen är tanken bakom. Naturligtvis kan vi tänka att vi ska springa i ett ekorrhjul. Då finns faktiskt en tanke bakom. Ändå upplever de flesta aktiviteten som meningslös. Tydligen ska tanken vara “högre” för att meningen ska anses ha någon kvalitet.

Kultur med mening

Människan är en meningssökare av naturen, hen måste finna en tanke bakom kulturens skapelser om hen ska bli attraherad av dem. Varje konstverk bör alltså formas med en tanke bakom, och verket bör vara så tydligt att tanken är lätt att uppfatta. Dessutom bör den ju också vara “högre”.

Varför mening i kulturen?

En person som skapar konstnärliga verk har friheten att utforma precis vad hen vill, men kultur är också kommunikation, och det finns tre parter att ta hänsyn till, betraktaren, själva verket och upphovsmannen, konstnären. Eftersom människan söker meningen, så måste konstnären utforma verk med just en tanke bakom, om kommunikationen mellan parterna ska fungera.

Kommentar

Selma Lagerlöf: Unge man!
Skalla-Grim: Ja, Selma!
Selma Lagerlöf: Du söker visst mening.
Skalla-Grim: Ja, det är sant.
Semma Lagerlöf: Då ska du skriva en mening på ditt papper!

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver