Lätt-Rimmat 41 stiger in i rummet med hög röst

Dikten

Lätt-Rimmat 41 visar ändå upp sig från sin bästa sida

Jakten på lycka
kunde man tycka
och tro,
hindrar min ro
och kväser min visa
om vila och lisa.
Att mödosamt svänga
i dansernas takt
av påtvingad makt,
får mig att stänga
känslornas flöde,
att hindra och dämma.
Jag hörde mitt öde
höja sin stämma:
Tvingar du lycka
så kan jag ju rycka
var glädjefull sort
undan och bort.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

*
Om dikten lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Lätt-Rimmat 41

Eftersom det är populärt att skriva fri vers har de rimmade styckena hamnat långt bak på läsarnas listor. Men ljudlikheter ökar den musikaliska klangen i poesin. Därför är dikten Lätt-Rimmat 41 ett försök att ansluta till en äldre tradition som rimmade.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Poeter är rångna i sina mönster, men versernas innehåll spänner ändå över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Lätt-Rimmat 41