Fri meditation med kulturens hjälp och uttryck

Meditation
Foto: Sasint
PixabayEftersom ixeringar skapar sjukdom, och vi i normal meditation fixerar medvetandet vid ett objekt, så är att meditera att frivilligt gå in i sjukdom, och vänta på bot.

Men vi kan utföra meditation utan objekt, så övningen är fri.

En text eller en bild kan uppmuntra till fritt betraktande, så i sin högsta form är kulturutövande en fri meditation.

*

TIll längre artiklar med tankar om kultur