Rimlekar av Poeten Salvador på humör

Dikten

Rimlekar av Poeten Salvador leker med rim

Båten far
mot fjärrans rand,
så långt så långt från land
och vinden tar
med grova nävar
den båtens segel
och kaptenen bävar,
att följa lyckans regel,
att inte kämpa mot
ett hot,
att stärka
chanserna till slut
och låta hotet verka
tills det bara plånas ut.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Om dikter

Dikten Rimlekar av Poeten Salvador

När sommaren kommer längtar många till havet, så dikten Rimlekar av Poeten Salvador utspelar sig i marin miljö. Versen är sammanbunden med rim som samtidigt slår den musikaliska takten.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna

Kommentar till Rimlekar av Poeten Salvador

Bo Zetterlind:Tack, för att du rimmar!!!
Salvador:Ja, det är roligt att rimma.
Bo Zetterlind:Det är viktigt att ha roligt i allvaret.
Salvador:Det är viktigt att ha allvar i det roliga.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar Rimlekar av Poeten Salvador