Rimlekar av Poeten Salvador på humör

Dikten

Rimlekar av Poeten Salvador leker med rim

Båten far
mot fjärrans rand,
så långt så långt från land
och vinden tar
med grova nävar
den båtens segel
och kaptenen bävar,
att följa lyckans regel,
att inte kämpa mot
ett hot,
att stärka
chanserna till slut
och låta hotet verka
tills det bara plånas ut.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Rimlekar av Poeten Salvador

Bo Zetterlind:Tack, för att du rimmar!!!
Salvador:Ja, det är roligt att rimma.
Bo Zetterlind:Det är viktigt att ha roligt i allvaret.
Salvador:Det är viktigt att ha allvar i det roliga.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar