Vad är konst – Kulturgryning 19


Innehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Vad är konst?—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Vecka 9”—

Salvador diktar:

—I flow—


 

Skalla-Grim skriver

Vad är konst?

Det diskuteras och har diskuterats länge vad konst är. Somliga hävdar att den är omöjlig att definiera, men ett försök till beskrivning är att den är en unik skapad upplevelse

Unik

Konstverket skiljer sig från hantverket genom att hantverk görs i serier, man upprepar tillverkningen. Industriprodukter tillverkas också i serier, industriprodukter brukar inte räknas som konst, den kräver att verket finns i bara ett exemplar eller möjligen ett antal numrerade exemplar, dessa är då unika.

Skapad

Det måste finnas en avsiktlig skapelseakt bakom för att ett verk ska räknas som konst. En soluppgång kan vara vacker, men är bara en automatisk mekanisk process. Den som vill filosofera kan naturligtvis påstå att Gud skapat soluppgången och att Gud är konstnär. Någon måste i alla fall ha skapat avsiktligt för att ett verk ska ha en konstnär som upphov.

Upplevelse

Konstnären var från början en särskilt kunnig yrkesperson. En sådan skapar verk som ger stora upplevelser. Nu har konst glidit över till att betyda upplevelse. Däremot räknas inte alla upplevelser till kategorin, en åktur på tivoli är ett rent nöje.

Skapandeprocessen

Skapandet börjar med något, råämnet. Detta förädlas, ett stycke natur blir kultur. Om man dämmer en flod övergår natur i kultur. Skapandets utgångspunkt och urkälla kallas natur, kulturen utvecklas ur denna.

Vad skapas?

Tillvaron kan delas upp i kropp och psyke. Konstnären kan forma båda. Både kropp och psyke kan vara medvetna, medvetandet genomtränger både kroppar och psyken. Då är det effektivast att skapa direkt i eller för medvetandet.
    Bara levande varelser ÅR medvetna, men också döda ting HAR medvetande, de är behållare för det. De tingen kan konstnären modellera och hantera.


Bengt Tomas målar

Akvarell “Vecka 9”


Akvarell Vecka 9

Är alla bilder konstverk?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

I flow

.

Idéerna strömmar
i konstnärens drömmar.
Arbetet flyter
när han byter
inspiration
mot transpiration.
Konstnären skapar,
lapar
sedan betraktarens bravo.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se