Inger Edelfeldt novellisten – Kulturgryning 86

Banner för rubrik

Novelliststjärna

Illustration av Inger Edelfeldt

Inger Edelfeldt är landets ledande författare av noveller. Hennes senaste verk väcker tankar.

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om I.E. •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 9″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Dikt om diktare •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Om I.E. •

Jag är jämngammal med skribenten, illustratören och till och med musikern Inger Edelfeldt. Vi har olikheter, hon är kvinna, jag är man, men det finns också en likhet: Vi skriver båda. Naturligtvis är hon med sin långa erfarenhet den skickligare av oss. Hon är erkänd författare, välrenommerad i breda kulturkretsar. Vilka tankar väcker hon?

Vem är Inger Edelfeldt?

Vi som bor på landsbygden kallar hela Stcokholmsområdet med stad och alla grannkommuner helt kort för Stockholm. Där bor Inger Edelfeldt. Hon är född 1956 och har långvarig vana av kulturellt skapande. Det mest fantastiska med henne är att hon hela tiden utvecklas. För varje ny bok, roman eller novellsamling, har en utveckling skett.

Varför ska man utvecklas?

Människan söker alltid en mening med vad som sker. Med meningen med något ska man förstå tanken bakom det. Livets mening är tanken bakom det liv man lever. Det finns tre nivåer. Först strävar man att överleva. Det gäller både individen och hela artens överlevnad. När mat och och dryck, och de andra grundläggande behoven är tillfredsställda så att existensen är garanterad vill man utvecklas. Den tredje nivån innebär att man vill utvecklas till balans.

Hur utvecklas man?

Utveckling börjar med en ny kontakt, man kontaktar ett ideal, detta vill man bli, och idealet kan vara en människa eller en symbol, Att utvecklas är att veckla ut kontakten, dra ut de nya gränserna, ordna medvetandet och skapa följkontakter.

Sättet att skriva

Inger Edelfeldt skriver prosa som vilar. Musik är vibrationskonst, och hennes ord vibrerar rofyllt. Hon har redan uppnått balans, slutmålet för utveckling, i sina texter, och behöver bara ordna vägen som ledde till slutmålet.
   En konstnärs skapelse går ofta utöver skaparen själv. Hen når utanför sina begränsningar. Inger når utöver sin nuvarande skepnad och flyttar gränser framåt. Man kan hoppas hennes person snart befinner sig på samma nivå som hennes böcker.

Den senaste boken

Hennes senaste bok heter “Kläder” är en intressant novellsamling. Hon är landets ledande novellförfattare och skriver här med enkelhet och avspänning texter som flyter utan motstånd och drivs framåt av sig själva.
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör

• Akvarell “Poeten Salvador 9” •

Akvarell Poeten Salvador 9


Hur når man samma nivå som Inger Edelfeldt?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör

• Dik om diktare •

Du växlar motiv
mellan stad och land
och tar så ibland
ett kliv
som drar slöjorna av
det som döljs,
så vägarna följs
mot kärlekens hav.
Ville du bara
skriva din sång
belönas du snällt varje gång
och skapar din trofasta skara.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador lyrisk efter läsning av Inger Edelfeldt

Några rader om mig