Kategoriarkiv: Artikel

Artikel som med Ordet som ordnar kaos till anarki

Nya vågen i samhälle och kultur av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker min roman

Nya vågen i samhälle och kultur

Artikel

Vi befinner oss nu i en övergång mellan två samhällen av olika utvecklingsgrad, ett samhälle som styrs av fabriker och producerande industri, och ett som styrs av handelns behov i stället. Den nya vågen påverkar vardagsliven och ställer helt nya krav på medborgarna.

Vänstervågen

Politik drivs enligt ett underliggande och kanske omedvetet schema. På 1960- och 70-talen var kollektivet det viktiga att fokusera på. Staten blev den stora arbetsgivaren, och industrin var grunden i det politiska tänkandet.

Högervågen

Sedan försköts strålkastarnas ljus och det blev det aktuellt att “satsa på sig själv”. Fokus riktades mot individen och individernas initiativ. Ett företag är en självständig ekonomisk enhet., och individualism passar ihop med det egna företagandet.

Nya vågen

Nu är byggande av olika typer av nätverk aktuellt. Ett samhället byggs av kollektiv, individer och nätverk, grupper av individer som har beslutat sig att gå ihop i samarbete. Vi kan gissa att framtiden riktas mer mot de olika nätverken, de är ligger i tiden och är samtidigt inte tillräckligt redda, för att fullborda samhällsbygget. Att fokus ligger på nätverk pekar på utveckling av ett samhälle med samarbete mellan olika företag.

Mål

Ett genomarbetat samhälle tar hänsyn till alla dess delar. Kollektiv och individerna har haft sin period och vi kan förvänta oss en fas med ett samfund där staten reglerar företag i samverkan.

Kulturfolk

Författare, konstnärer och musiker är egna företagare. Eftersom företagarnas era är här, kan vi tänka oss att kulturfolkets medlemmar får en ny position, och att konstutövare går i täten på utvecklingen.

Kulturen långsiktigt

Om vi kan gissa framtiden, så kan vi röra oss mot den omedelbart, och en lyckad utveckling innebär att staten garanterar konstutövarna arenor, så konstnärernas olika företag kan arbeta i samverkan.

Kommentar

Vilhelm Moberg: Nya vågen, är det fråga om emigration?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Nej.
Vilhelm Moberg: Till Amerika?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Nej, inte alls.
Vilhelm Moberg: Men det handlar väl om Småland?
Skalla-Grim (Poeten Salvador): Det handlar om hela samhället

Skalla-Grim skriver