Kategoriarkiv: Artikel

Artikel som med Ordet som ordnar kaos till anarki

Kultur och ohälsa diskuterade av Poeten Salvador

Skalla-Grim ser mot framtiden

Kultur och ohälsa i en blandning

Artikel

Kultur och ohälsa är två vitt åtskilda begrepp, men de hör ändå samman. Eftersom liv vill utvecklas och den kände psykologen och läkaren Rollo May hävdade att de båda orden finns i utvecklingens front tar vi upp dem i ett sammanhang. Hur kan skapande verksamhet stödja det friska?

Kultur och ohälsa sammantaget

Eftersom de kulturella uttrycken är nyskapande kan de vara svåra att förstå och då mystiska. Vi utgår ofta från det normala och kallar alltså det avvikande sjukt. Ett objekt eller en process kan vara friska trots att vi inte alls förstår uttrycket. Således måste vi undersöka vad sjukdom är

Vad är sjukdom?

Ohälsa uppträder alltid i en negativ spiral. Den börjar med att vi har en alltför överdriven jagkänsla som i sin tur leder till att vi dömer. Domstolsutslaget innebär därefter att vi inte accepterar. Således uppkommer en blockering.. Freud på pekade att hinder gör ass arga och blockeringen skapar således vrede. Vrede i sin tur är roten till smärta. Eftersom smärta är fröet till rädsla upplever vi situationen hotfull och vi vill kontrollera. Ifall vi försöker kontrollera det okontrollerbara skapar vi stress som slår ut immunsystemet och skapar sjukdom. Vi känner sedan att sjukdomen drabbar oss, mig, och då mig och jag är varianter av samma ord så har vi alltså gått ett varv i den onda spiralen

Vi kommer ur ett sjukt tillstånd genom att bryta den dåliga spiralen i någon punkt. Jagkänslan är grundläggande för varje människa, och det är således svårt att ta bort den. Blockeringen kan vi ändå göra något åt. Vi kan ta kontakt med den och också släppa kontrollen över den så att den verkar fritt och på så sätt löser upp sig. Känslor kan vi befria så att vrede och även rädsla bara finns och på så sätt förtvinar.

Hur påverkar kulturen?

Ifall vi betraktar ett skapat verk överför vi samtidigt våra inre känslor till det. Därför ser vi oss själva när vi ser konst. Vi kan alltså upptäcka våra egna brister när vi betraktar konst. Att bli varse bristerna är grundläggande, och om vi ser vad vi saknar så kan vi söka stöd och hjälp för att få bot. I lyckliga fall har det skapade verket också terapeutisk förmåga. Upplevelsen är en detektiv som leder framåt med kultur och sjukdom sammankopplade

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Kultur och ohälsa