Kategoriarkiv: Artikel

Artikel som med Ordet som ordnar kaos till anarki

Brottslig kultur utredd och analyserad

Poeten Salvador bevakar brottslig kultur

Brottslig kultur ger ett brottsligt samhälle

Artikel

Att köra en bil eller en specialtillverkad motorcykel i cross eller speedway när man utövar motorsport sänder ut obehagliga och destruktiva vibrationer. Vi lever i en tid av klimatets och miljöns kris, och att använda onyttiga och farliga bränslen för sitt eget nöjes skull är omoraliskt. Motorsport bör därför förbjudas. Finns det på samma sätt yttringar av kulturen som är omoraliska?

Lagar

Många propagerar för att stifta lagar om hårdare straff för att minska brottsligheten i samhället. Brottslig kultur definieras på enklaste sätt, så att den som lever ut sin ondska är brottsling. Musik och konst som bygger på och lever ut sin ondska är alltså brottslig. Den bör då förbjudas.

Vår egen ondska

Alltför många ställer den filosofiska frågan vad ondska är utan att komma till ett distinkt svar. Den som saknar kunskap kan heller inte skilja mellan gott och ont. Den som dömer kulturens moral måste känna denna skillnad. Att känna den tillhör den normala vuxenhetens plikter. För att inte begå brott själva måste vi känna vår egen ondska, som människor undgår vi den inte, bära den utan att leva ut den, och lösa upp den med skickligt utarbetade metoder.

Vad är ondska?

Begreppet ondska definieras som onödigt lidande. Eftersom det är fullt möjligt för var och en att gå in i lyckoriket nirvana är allt lidande onödigt. Ondska och lidande är samma sak. Smärta orsakar lidande. Aggressivitet, som att skära och sticka, orsakar smärta. Aggressivitetens känsla och kärna är vreden. All vrede är ond.

Kulturens moral

Som samhällsvarelser behöver vi en moral. Den hjälper oss att leva med mellanmänskliga relationer. Då måste också kulturens moral undersökas. Litteratur, konst och musik som uttrycker och lever ut vrede är ond och därför brottslig. Den bör förbjudas och lagföras.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Kommentar

Vilhelm Moberg: Nu är jag förbannad!
Skalla-Grim: På vad då?
Vilhelm Moberg: Samhället!
Skalla-Grim: Ja, kulturen är brottslig

Skalla-Grim skriver