Rim och reson nerskriven av Poeten Salvador

Dikten

Rim och reson i vers på tvärs

Jag gick en dag
så svag
och utan kraft,
jag haft
ett gräl med dig.
Mitt skäl
att ömka mig,
att sjunka hop.
Min trötta kropp
ett rop
att åter lyftas opp.
Men tiden bränner
ont till aska.
På kvällen var vi vänner,
beredda traska,
att nära vandra
med varandra
i vår sång
i livets gång.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Rim och reson

Bodil Malmsten: Du, Salvador…
Poeten: Ja, Bodil.
Bodil Malmsten: Du rimmar.
Poeten Salvador: Och stimmar.
Bodil Malmsten: Då är vi likadana.
Bodil Malmsten: Du och jag, Bodil.

Det säger Wikipedia om rim
*
Fler dikter av Poeten Salvador
*
Salvador diktar