Rim och reson nerskriven av Poeten Salvador

Dikten

Rim och reson i vers även på tvärs

Jag gick en dag
så svag
och utan kraft,
jag haft
ett gräl med dig.
Mitt skäl
att ömka mig,
att sjunka hop.
Min trötta kropp
ett rop
att åter lyftas opp.
Men tiden bränner
ont till aska.
På kvällen var vi vänner,
beredda traska,
att nära vandra
med varandra
i vår sång
i livets gång.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Om dikter

Dikten Rim och reson

De klassiska poeterna använde ofta rim, men ljudlikheter i verserna är mer sällsynta idag. Ljudlikheter binder ihop textens olika delar och skapar samtidigt en musikalisk rytm. Därför använder dikten Rim och reson de klassiska medlen att verka.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Kommentar till Rim och reson

Bodil Malmsten: Du, Salvador…
Poeten: Ja, Bodil.
Bodil Malmsten: Du rimmar.
Poeten Salvador: Och stimmar.
Bodil Malmsten: Då är vi likadana.
Bodil Malmsten: Du och jag, Bodil.
Salvador diktar Rim och reson