Gåva till läsaren från Poeten Salvador

Gåva från Poeten Salvador

Även om hyllorna i bokhandeln i stort sett saknar poesiböcker, så anar vi en gryning för lyriken. Med internet har ett helt nytt sätt att publicera sig uppstått. Därför ställer Poeten Salvador frågan om poesins framtid, och svarar med en gåva.

Berättelse

Poeten Salvador vill utveckla sitt skrivande. Eftersom han nu har gått in i andra andningen kan han titta på startsträckan.

Trots att han tidigare aldrig hade försökt, så började han spontant att skriva dikter. Den allra första skickade han till tidningen Alternativet, och fast han inte gjorde sig några förhoppningar, så publicerade tidningen den. Efter det tog lokalpressen i Växjö-trakten in dikter. Till slut fann han sajter på nätet, så att han nu dagligen publicerar sig på poeter.se

Jag i utvecklingen

Poeten Salvador har klivit upp ett steg i trappan i sitt skrivande. Samtidigt som skrivandet utreder hans person, så är det konst. Utredningen innebär att se bakåt, för att kunna se framåt. Därför har han gått igenom sina gamla dikter, och gjort ett urval.

Du kan hämta hans DIKTER SOM GÅVA i en pdf-fil.

Diktsamlingens stil

Eftersom författaren har en instabil personlighet, så är dikterna i samlingen mycket olika till form och innehåll. Typer växlar, så att modernt blandas med klassiskt, och rimmat med orimmat. Ändå är poetens förhoppning att hans röst hörs i varje vers.

Om diktsamlingen

Innehållet i det skrivna delas in i tre delar. Först kommer ett avsnitt som beskriver Poeten Salvadors väg till poesin. Sedan kommer ett avsnitt som diskuterar poetik med hjälp av dikter. Avslutningsvis följer ett stycke där poeten vill leva sig in i den kände poeten Nils Ferlins tillvaro.

Poetens gåva

Dikterna är gratis att hämta, så du kan KLICKA FÖR ATT HÄMTA pdf-filen utan att det kostar något

Poeten hoppas att läsningen leder till glädje och värme i hjärtat.

Om poesi

Många har funderat över vad poesi egentligen är, och därför är det naturligt att också Poeten Salvador har tänkt. Dels är poesi en form av kommunikation, dels är den ett allkonstverk. Som kommunikation fokuserar den på själva meddelandet, dikten, så att versens budskap är dikten själv. Som allkonstverk är den en blandning av ord, bild och musik.

Salvador erbjuder en gåva

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna