Bodil Malmsten en populär författare

Bodil Malmsten, en omtyckt författare

En stor författare

2017 var jag mitt uppe i ett projekt i skrivarbetet. Jag ville leva mig in i Bodil Malmsten

Kontakt

Jag har aldrig mött Bodil Malmsten person till person, men jag har skickat brev med snigelpost till henne. Och fick svar. Hon tackade mig och kallade mig fär snäll för att jag berömde henne. Hon sa också att bokförlagen bör lära sig att kommentera manuskripten de refuserar bättre.

Jag har försökt lära känna henne bättre genom att läsa boken SAMLADE DIKTER.

Om Bodil Malmsten

Hon föddes i Bjärme i Jämtland 1944 och avled i Stockholm 2016.

Hon fick sitt litterära genombrott som diktare. Senare började hon skriva romaner och fick ett andra genombrott. Hennes blogg var genomarbetad och populär, och hon skrev lovordad dramatik.

Dikterna

En dikt är form & innehåll.

Formen hänför sig till ord, bild och musik. Hon lekte ofta, omodernt men med egen vilja, med orden och rimmade, så att verserna bands ihop genom ljudlikheter. Bildspråket var tydligt och inbakat i den löpande texten. Ordmusiken steg fram genom den utpräglade rytmkänslan.

Innehållet pendlade ofta mellan vardagsscener och de djupa filosofiska frågorna. Hon såg utanför sig själv och tog gärna upp problemen i samhället. Tillvaron handlar om verklighet, dröm och fantasi. Bodil Malmsten fanns i existensens alla tre sektorer.

Uppläsningar

Bodil Malmstens röst förmedlade känslor. Hon hade humor och skapade glädje. Samtidigt fanns det i ett underliggande stråk av sorg. Vi minns henne genom hennes texter och uppläsningar.

* En dikt i Bodil Malmstens anda

Skalla-Grim skriver
Poeten Salvador spanar efter Bodil Malmsten