Bodil Malmsten en populär författare

Bodil Malmsten, en omtyckt författare

En stor författare

2017 var jag mitt uppe i ett projekt i skrivarbetet. Jag ville leva mig in i Bodil Malmsten

Kontakt

Jag har aldrig mött författaren Bodil Malmsten person till person, men jag har skickat brev med snigelpost till henne. Och fick svar. Hon tackade mig och kallade mig fär snäll för att jag berömde henne. Hon sa också att bokförlagen bör lära sig att kommentera manuskripten de refuserar bättre. Det är svårt att vara okänd författare och utvecklas. Speciellt när man bor på mindre orter, långt borta från huvudstaden.

Jag har försökt lära känna henne bättre genom att läsa boken SAMLADE DIKTER.

Om Bodil Malmsten

Hon föddes i Bjärme i Jämtland 1944 och avled i Stockholm 2016.

Hon fick sitt litterära genombrott som diktare. Senare började hon skriva romaner och fick ett andra genombrott. Hennes blogg var genomarbetad och populär, och hon skrev lovordad dramatik.

Dikterna

En dikt är form & innehåll.

Formen hänför sig till ord, bild och musik. Hon lekte ofta, en aning omodernt, men med egen vilja, med orden och rimmade, så att verserna bands ihop genom ljudlikheter. Bildspråket var tydligt och inbakat i den löpande texten. En tydlig ordmusik steg fram när hon använde sin utpräglade och väl utvecklade rytmkänsla.

Innehållet pendlade ofta mellan rena vardagsscener och de allra djupaste filosofiska frågorna. Hon såg utanför sig själv och tog gärna upp problem som finns i samhället. Tillvaron handlar om verklighet, dröm och fantasi. Bodil Malmsten fanns i existensens alla tre sektorer.

Uppläsningar

Bodil Malmstens röst förmedlade känslor. Hon hade humor och skapade glädje. Samtidigt fanns det i ett underliggande stråk av sorg när hon högläste sina texter. Vi minns henne genom det hon skrivit och genom hennes uppläsningar.

* En dikt i Bodil Malmstens anda

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver
Poeten Salvador spanar efter Bodil Malmsten