Färg – Kulturgryning 45

Banner för rubrik

Penselverk

Vad är egentligen färg?

Symbol för färg

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Mer än svart och vitt •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Verka 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Rött och blått •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Mer än svart och vitt


Gult prydnadsfält

Att färg är viktig vet vi, men vad färg är vet vi inte. Man kan tolka kulör som en egenskap hos ljuset, eller som en psykologisk reaktion på ljuset

Vad är färg?

Ljus vibrerar, en viss svängning ger en upplevelse av en viss färgton. Om man säger att kolorit är ljusets svängning så finns färg alltid. Om den är den sensation som vibrationerna är ett mått på, en viss svängning ger till exempel upplevelsen av grönt, så finns den bara i betraktarens ögon och hjärna.
   Eftersom man aldrig kan förklara för någon annan hur man upplever en viss nyans, så är upplevelsen subjektiv och det är rimligt att säga att färgupplevelsen beror av betraktaren.

Konstupplevelse

En bild som bygger på kolorit, men som bara innehåller en enda nyans fångar inte, annat än som chockverkan över att en bild inte bör se ut så.
   En levande bild innehåller alltså olika nyanser. Olika kulörer har olika möjligheter, potential. Ett annat namn på potentialskillnad är spänning, Vi ser alltså kontraster i bilden och känner spänning. Konstupplevelsen innebär att ta in verkets olika delar och utjämna spänningen.

Logik

Färg bygger på att det finns ljus. Svart innebär avsaknad av ljus, så svart är ingen kulör. Kontrasten mellan svart och innehållet i regnbågens alla delar är grundläggande.
   Ett system med en icke-egenskap och egenskaper kan kallas logiskt. Svart ger värden falskt eller 0, nyanserna sant eller 1. Så i en målad bild finns ett underliggande logiskt mönster.

Känslor

En lära om kolorit är mer än logik, den har också känslomässiga aspekter, så associeras blått med lugn medan rött förknippas med både kärlek och aggressivitet. Nyansernas påverkan är både objektiv och subjektiv.
   Konstnären bör veta hur färgsättningen påverkar henne. Detta är att nollställa mätapparaten. Konstnären bör känna till färgernas allmänna påverkan. Konst är ju kommunikation, hen bör känna kommunikationens medel för uttryckets skull.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Verka 1”

Akvarell Verka 1


Glädje i det gråa?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Rött och blått

Vad färger är
lär
ingen ännu veta
bara gissa
med risk att missa
spåren så heta
till kunskapens källa.
Men en sak ska gälla,
för hypotesen så skör
att färger berör.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador med och utan färg