Intelligens – Kulturgryning 49

Banner för rubrik

Att veta hur

Symbol för intelligens

Intelligens är ett bra mått bara man mäter rätt sak

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kunskapsmått •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 7″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Plus och minus •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kunskapsmått


Gult prydnadsfält

Det finns många förslag på vad intelligens är, till synes paradoxalt värderas den högt och lågt samtidigt. Människans viktigaste förmåga är förmodligen att kunna samverka i olika grupper. Då kan hög intelligens till och med vara en nackdel.

Vad är intelligens

Intelligens kan definieras som att använda sina starka sidor och sedan lita på dem. Både att använda dem och lita på dem är viktigt.
   Alla har både starka och svaga sidor. Man kan till exempel vara en skicklig städare. Om man tillämpar sitt kunnande och sedan litar på städningens kvalitet är det ett tecken på verklig intelligens.

Skolan

Elever förleds ofta att tro att det är skicklighet i teoretiska ämnen som matematik som avslöjar begåvningsnivån. I själva verket är det bara skicklighet i något ämne som mäts. Det finns teoretisk och praktisk begåvning. Skolan bör därför erbjuda ett smörgåsbord med ämnen, så att sannolikheten för att man ska finna starka sidor ökar.

Nackdelar

Människan sätter sig ofta själv i centrum och överrvärderar så sin förmåga. Att möta en begåvad människa kan därför vara farligt för den psykiska balansen, den begåvade avslöjar genom sin förmåga brister hos omgivningen, att jag inte kan och det påverkar självkänslan. En grupp fungerar ofta bäst om medlemmarna är lika och inte provocerar andra med skicklighet.

Intelligensmätning

Att höga resultat på teoretiska intelligenstester och förmåga att sköta ett arbete verkar klarlagt. Men detta beror bara på att arbetslivet har en särskild organisation. Det skulle vara mer ekonomiskt att strukturera arbete så att var och en får möjlighet att använda sin styrka.

Utveckling

Liv vill utvecklas. Det kräver kunskap och förmåga att använda den skickligt. Så intelligens bidrar till både det individuella och samhälleliga växandet.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 7”

Akvarell Titel


Är det en form av intelligens att kunna måla?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Plus och minus

IQ,
ju
mer i mått
man fått
desto högre professionen.
Men attraktionen
andra känner…
Kanske blir du
utan vänner.
IQ
svart och vit
kan ta dig dit.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador söker intelligens