I fantasin av Poeten Salvador med penna

Dikten

I fantasin speglas alla möjligheter. Som den här versen

Mitt
hjärta skriker
ditt namn
över världen,
ord utan slut
om din varma mjukhet.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till I fantasin

Poeten Salvador: Leve fantasin!!!
Nils Ferlin: Ta det lugnt, unge man!
Poeten Salvador: Men fantasin är så stor…
Dan Andersson: Verkligheten överträffar oftast fantasin.
Poeten Salvador: Verkligheten?
Bruno K. Öijer: Ja, se hur shamanen knäpper med fingrarna!

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar