Konstverk – Kulturgryning 54

Banner för rubrik

Skapande verksamhet

Symbol för konstverk

Konstverk är mänskliga produkter, men vad är de och gör de någon nytta?

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Två tankar om konstverk •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Mentor 5″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Kultur-turer •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Två tankar om konstverk


Gult prydnadsfält

Mycket har tänkts om kultur, om vad ett konstverk är och varför det finns. Två insändare om området.

Tapetmönster

Vad skiljer ett abstrakt konstverk från en tapet?
   Ett konstverk är en unik skapad upplevelse. Redan här skiljer sig tapeten från konsten, tapeten är mer ett upprepat hantverk än unik, och tapeten ger ingen djupare upplevelse.
   Varje företeelse har en uppgift. Tapetens enda uppgift är att vara dekorativ medan konstens uppgift bygger på djupare tankar, för mig ska den utveckla.
   Ett konstverk synliggör det osynliga, tapeten visar inget annat än sig själv.
Mail till SvD Torsdagen 13 september 2012

Konstverk är mindfulness

Medveten närvaro eller mindfulness ligger i tiden. Ordet är svårt att förklara, men kan lättast förstås som att det man är uppmärksam på framträder klart och tydligt. Medveten närvaro har visat sig hjälpa vid både psykiska och fysiska besvär. Mindfulness har sin rot i buddhistiska tankar men används i vården utan religiösa förtecken
   Konst är mindfulness. I ett ögonblick av inspiration ser konstnären sin vision av den färdiga bilden klart och tydligt. Betraktaren av bilden får sina ögon öppnade och upplever ett ögonblicks medveten närvaro. Eftersom mindfulness har positiva effekter inom vården har också konsten positiva effekter på hälsan. Ett billigt sätt att bedriva hälsovård är att stödja konsten och hela kultursektorn. Att stödja kultur har stannat vid tanken på pengar. Stödets enda mått är hur stora ekonomiska resurser som tilldelas området. Ekonomin pendlar mellan goda och dåliga tider, och det är inte alltid möjligt att bidra med pengar, men är pengar det effektivaste sättet att främja kultur?
   En konstnär sägs vara sitt namn. Det ska tolkas som att konstnären är sitt kontaktnät. Det effektivaste sättet att stödja konsten är att se till att samhällets kontakttagande fungerar. Det är inte frågan om ekonomi, det är frågan om att politiker och andra ledare går ut i samhället och öppnar nya kontaktvägar genom sin närvaro.
   Att stödja kulturen behöver inte kosta stora summor, tvärtom, den kan balansera ekonomin genom att minska kostnaderna för sjukvård.
Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren fredagen 9 augustti 2013Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Mentor 5”

Akvarell 'Mentor 5'


Är bilden konst?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Kultur-turer

Är vår kultur ett fångat djur i bur?
När skolan säger att kultur är odling
är tanken inte riktigt färdigtänkt.
Kulturen har sin rot i vår natur,
naturen är en källa för kultur,
naturen vecklas ut, en flod kan dämmas,
kultur har skapats, men naturen är
ju stenar, växter, djur. Kulturen skapas
av den som hugger sten, av de som odlar
och den som föder upp de tama djuren.
Kulturen ur natur helt visst, men låt
de tama skapa, inget vilt i burar.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador ser ett konstverk