Skolan – Kulturgryning 36

Banner för rubrik

Skolan

Varför har vi skolan?

Bild på skolan

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om skolan •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “You 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Läraren visar vägen •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Skolan


Gult prydnadsfält


Det svenska undervisningsväsendet är i kris, tidningarna rapporterar om disciplinproblem och sjunkande kunskapsnivåer.

Grundproblem

För att en verksamhet ska fungera behöver den bygga på en stadig grund. Fundamentet för skolan är svaret på frågan Vad ska vi ha den till. Ska vi skapa bildade människor, ska skolan se till att industrin matas med arbetskraft?
    Idag diskuteras skolan, men vet man innan lösningsförslagen presenteras vad man behöver skolan till?

Skolan har en uppgift

Varje människa strävar att bli vuxen. Samhället är så komplicerat att inga enskilda föräldrar ensamma kan lotsa sina barn till vuxenhet, det behövs professionella pedagoger också.
    Skolans uppgift är att utveckla eleven . En dimension är som enskild, en annan som samhällsmedborgare. Som enskild ska eleven växa i jaget, kropp, psyke och ande, och metajaget med insikter i att få och ge information, hantera kunskap och kommunikation.
    Skolproblemet är gigantiskt.

Läraren

Politikerna försöker bota skolans sjukdom med formella krav. Man ser lärare och elever som en ingenjör betraktar maskiner.
    En lärare kan aldrig lära ut något. Det är eleven själv som lär sig, läraren kan bara visa vägen. till kunskap och underlätta uppkomsten av en aha-upplevelse. Läraren behöver visst ett lager med kunskap, men är det något politikerna ska kräva av ledarna i skolan är det förmåga att ge aha-upplevelser.

Praktisk lösning

Att vara vuxen är att ta ansvar. Vägen dit börjar med lydnad, den övergår i självbestämmande för att utvecklas till medbestämmande. Först med medbestämmande är det möjligt att ta ansvar på ett skickligt sätt.
    De yngsta sklbarnen måste alltså lära sig lyda. Detta ska leda till disciplin, förmågan att följa ett schema eller en plan. Elever på högre stadier kan med sin disciplin ges frihet och få utveckla självbestämmande. När utbildningen sedan avslutas efter gymnasiet är eleven mogen att bestämma över andra och själv bestämmas över.
    Alltför många tror att autonomi är livsmålet. Det är tonåringens mål. Verklig vuxenhet uppnås genom att man behärskar medbestämmande.UppåtpilBengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “You 2”

Akvarell Titel


Bilden är konstnärens skola och examensarbeteTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpilSalvador diktar

Rubrikmarkör Läraren visar vägen

Med nio långa år i skolans salar
och sex gymnasieterminer till
blev bardom, ungdom tid att vecklas ut,
men blev vi vuxna? Skolan ger en väg
och visar upp modellen sträva mot.
Jag frågar dig min vän om du blev vuxen
av liv i skolans salar. Blev du det?
Men kanske var modellen, läraren,
ett barn och inte vuxen individ.
Jag tror att vuxenhet är allas mål,
och vuxenhet är ansvarstagande,
men vägen kräver goda förebilder.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador ute från skolan