Diktsamlingar skrivna och inlästa av Poeten Salvador

Banner för rubrik

Poesi av Poeten Salvador

Diktsamlingar att vandra i med tankarna och känslorna

poeten Salvador - skribenten av Diktsamlingar

Poeten Salvador

Skalla-Grim skriver

Diktsamlingar att välja mellan

* Haiku

* Bodil Malmsten Lever

* Hågkomster

* Nybörjare

* Haiku

En samling haikudikter skrivna på fotografier tagna av poeten själv.
   Haiku kommer ursprungligen från Japan, men här försvenskade, både till innehåll och till språk.
   Dikterna vill uttrycka hur man genom en plötslig klarsyn och insikt möter den högre dimensionen. Det japanska språket är mycket annorlunda det germanska svenska, och det sätt att skapa den formella formen som ursprungligen användes har bytts ut mot att stavelserna räknas på varje rad i dikten.

Tryck
Knapp till diktasamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador

* Bodil Malmsten Lever

Bodil Malmsten är en av den nya litteraturens mest kända poeter. Hon är sedan boken Nefertiti i Berlin en av Poeten Salvadors största förebilder, och han vill gärna känna hur det känns att författa med hennes penna. Framför allt är det hennes förmåga att skapa rytm som lockar, men också hennes blandning av vardagshändelser, samhällsfrågor och djupa filosofiska problem är intressant. Resultatet blev Bodil Malmsten Lever.

Tryck
Knapp till Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador

* Hågkomster

I verket används blandade medel. Vissa av dikterna är rimmade. Andra orimmade och fria eller åtminstone oschematiska. Alla dikterna är inspelade och upplästa av Poeten Salvador själv.
   Dikterna samlar ihop den inledande fasen av hans skrivande, och är oftast enkla till form och innehåll. Han ser tillbaks på dikterna som ett album med personliga minnen.
   En poets hantverkskunnande kräver utvecklande av olika tekniker. Både bundna och fria dikter är aktuella som objekt att öva på.

Tryck
Knapp till diktsamlingen 'Hågkomster' av Poeten Salvador

* Nybörjare

En samling från Poeten Salvadors novisperiod. Verserna är rimmade ibland, orimmade vid andra tillfällen, och alla publicerade i pressen. Den allra första dikten var inspirerad av tidningen Alternativet, och till poetens stora överraskning även publicerad där. Sedan gick vägen över lokalpressen till internet där publiceringen sker idag.

Tryck
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna