Aspenström vet 11 studerar en poets inre värld

Dikten

Aspenström vet 11, tolkning av den store poetens inre

Trädets
prasslande krona
binder rep om ljuset,
dess nariga stam
hem
för en skalbagge
svart
som ett människohjärta,
och dess kraftiga rötter
håller samman
berggrunden.
Om det
handlar alla sånger.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Aspenström vet 11

Evert Taube: Eftersom du säger Werner Aspenström så säger jag ja.
Poeten Salvador: Werner är fin.
Evert Taube: Jag träffade honom vid flera tillfällen.
Poeten Salvador: Så ni yrkespoeter umgicks?
Evert Taube: Werner finns i mina visor.
Poeten Salvador: Då ska jag lyssna noga på dem, och sedan skriva.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Aspenström vet 11

Även om poeten Werner Aspenström bodde i storstaden kom han från Dalarnas landsbygd. Vi frågar oss om ursprunget till hans rika bildspråk är hans födelseplats.Dikten Aspenström 11 hyllar honom genom inlevelse i hans psykologi.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Eftersom poeten är fri spänner versernas innehåll över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Aspenström vet 11