Metafysik och kopplingen till kultur och konst

Skalla-Grim ser mot framtiden

Metafysik och kultur hör samman

Artikel

Eftersom vi kan vara medvetna om både det psykiska och det fysiska planet, så bör medvetandet finnas över de bägge. Medvetandet finns alltså över det fysiska. Därför drar vi slutsatsen att det är en form av metafysik.

Metafysik

I den västerländska tappningen började de gamla grekerna att studera området i och med att de skapade filosofin. Thales benämner vi ofta som den allra första filosofen, och han ledde den grupp som bär namnet de joniska naturfilosoferna. Den första kretsen kompletterades sedan med ytterligare inriktningar. Fast det gemensamma för dem alla påstår vi är att de undersökte våra medvetanden.

Axialåldern

Den kände tyske filosofen Karl Jaspers kallade den tid då den grekiska filosofin uppstod för axialåldern. Den var rik på nya teorier och ledande tänkare över hela jorden. Därför lägger vi fram hypotesen att våra medvetanden förändrades under den perioden. Eftersom varje levande system vill utveckla sig kompletterar vi hypotesen med tanken att medvetandena också genomgick utveckling och växte. Särskilt påstår vi att medvetandet om medvetandet växte fram.

Medvetande om medvetande

Vi vet ofta vad vi känner, tänker eller vill. Så är vi medvetna om känslor, tankar och vilja. Däremot är vi sällan att vi upplever själva medvetandet. Den som är medveten om medvetandet upplever ju det direkt. Den utveckling som började hos de gamla grekerna är ännu inte färdig idag, men kanske aktuellt.

Konsten

En målning, en bok eller ett annat konstnärligt verk skapar vi oftast på det fysiska planet, men den är även behållare för storheter av metafysisk karaktär, gränser, medvetande och kontakter.

Samhällsproblemen

Eftersom individen upprättar kontakt utifrån sin yttersta gräns och inåt mot sina centra, så skapar störningar längst ut problem. Miljön är den yttersta zonen vi omger oss med. Därför skapar störningar i miljön störningar i kontaktklimatet. Då kontakt är en del av vår metafysik, så stör kontaktproblemen hela detta system.

Konstnären

Den kände psykologen Rollo May påstod att konstnären går i fronten för utvecklingen. Eftersom samhället har störda kontakter bör de som aktivt utövar kultur lägga mycket av sina fokus på just kontakt. De bör alltså bli medvetna om det metafysiska planet. Därmed skulle den grekiska filosofin nå fram till sitt mål.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om metafysik