Makt och frihet synas – Kulturgryning 58

Banner för rubrik

Att göra som man vill

Symbol för makt och frihet

Med makt och frihet kan man göra som man vill och ta ansvar

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Styra eller släppa fri •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Svar 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Makt och frihet •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Styra eller släppa fri

Politiker ropar ofta på frihet, men de strävar egentligen efter makt. Att skilja mellan makt och frihet kan vara svårt.

Makt och frihet

Om en människa har oinskränkt makt så kan den göra vad den vill och avser. Om hen har total frihet kan hen också göra vad hen vill och planerar. Att göra vad man vill är det utsagda målet för både makt och frihet, men begreppen beskrivs av helt olika och motsatta egenskaper.

Makt

Att ha makt brukar definieras som att ha förmåga att styra. Styr gör man med sina gränser. Att använda makt är att målmedvetet hantera starka gränser.
   Maktpyramiden eller det hierarkiska systemet är en bild av makt. Den är ett system som innefattar kontakt. För att ha makt måste man ha underlydande och sammanhang.
   En hög position i hierarkin betyder många tillfällen att fortplanta sig. Tyvärr är målet för många med makt att tillfredsställa sina sexuella drifter, inte att göra något konstruktivt med makten.

Frihet

Frihet är att vara utan gränser. Då kan man inte heller styra och saknar därför makt.
   Att ha kontakt innebär att man häftar vid och bär en boja. Man är beroende och ofri. Total frihet kan man bara uppnå när man är helt ensam.

Varför makt och frihet?

För att kunna ta ansvar behöver man kunna göra vad man vill, ha makt eller vara fri. Det är ansvaret som är den vuxnes mål. Ansvar innebär att man garanterar ett områdes funktion, och tar konsekvenserna när det inte fungerar.
   Alltför mycket i samhället sker utan att någon tar ansvar för det. Att utse en ansvarig bör vara första åtgärden i varje nytt projekt.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Svar 1”

Akvarell 'Svar 1'


Är bilden uttryck för konstnärens makt och frihet?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Makt och frihet

När tanken är het,
när vi vet
vad vi ska,
om makten är bra,
om friheten drar
har vi kvar
vägen att gå
för att nå
det vi vill,
det vi längtar så till.


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Nils Ferlins Nya Skjorta' av Poeten Salvador
Knapp till diksamlingen 'Hågkomster' av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador söker makt och frihet