Äldre lyrik ur Poeten Salvadors penna

Om Äldre lyrik

Om publiceringen

Arkiven innehåller äldre lyrik av Poeten Salvador. Han har skrivit sedan 2015 och dessutom publicerat resultatet. Både på hemsidan och på den egna domänen på poeter.se.

Äldre lyrik

Författaren samlar verserna i kategorier och delar därför in dem i årsklasser. Dessa står också sorterade i kronologisk ordning. Hans dikter varierar mycket till karaktären, både till form och innehåll, och är således av många olika slag. Verserna finns både som texter och inläsningar på audio

Fjäderpenna som symbol för äldre lyrik

*

Dikter från till och med 2022

*

Dikter från 2023

Poeten Salvadors skrivande

Kommunikation

Vi vill alla kunna kommunicera och dikterna är alltså ett försök att samspela. Poesi är ett specialfall av lyrik. I lommunikation försöker vi förmedla ett budskap,men istället för att använda tydliga slagord är budskapet i poesin är själva dikten. Därför är det nödvändigt att läsa hela texten för att vi ska kunna se vad den vill säga

Multikonst

Orden är grunden i poesi, men utöver det verbala använder diktaren bilder och musikaliska aspekter. Metaforer är vanliga och det musikaliska uttrycker vi med diktens rytm och ton. Poesi är en blandning av ord, bild och musik

Magi och mystik

Dikt kan ibland påminna om trollformler och alltså kallas magisk. Verser är ofta svåra att förstå de är därför mystiska. Poesi är magi och mystik

Varför skriva dikter?

Ifall vi ser till det ekonomiska utbytet är att skriva och publicera poesi rena katastrofen för den som är intresserad av pengar. Däremot har vi alla ett behov av att uttrycka oss. Sättet varierar också med den personlighet vi har. Poeten Salvador är en ordmänniska och har lätt att både använda och lära nya ord. Samtidigt är både bilder och musik viktiga. Då är poesin som ju bakar samman ord, bild och musik en lämplig sysselsättning

Avslutning

Att publicera sina verk är ett mål för poeten. Då är det med glädje Poeten Salvador visar fram sin äldre lyrik

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna