Bläddra bland dikter i Nils Ferlins anda

BLÄDDRA bland dikterna i PROJEKTET Nils Ferlin. Eftersom rösten fördjupar upplevelsen av de rimmade verserna går de att både läsa och lyssna på i ljudspelare

Publicerade dikter

För att söka bland med de dikter som Poeten Salvador har lagt ut har sidan en klickbar lista med titlar

Bläddra bland dikterna Nils Ferlins Nya Skjorta

1.

Eftersom Nils Ferlin skrev om cirkus och cirkusartister ibland, så är dikten Volt och akrobatik i hans anda.

Puff för dikten Volt och akrobatik

2.

I stället för att gråta och klaga vill vi skratta och le. Precis som dikten Längtan pekar på.

3

Dikten Barn handlar om den yngste som vandrar längs dammiga vägar och samtidigt finner sorgen.

4.

Eftersom fördomarna är många, så undersöker dikten Clownen ifall det finns en sorg under clownens glada yta.

5.

Dikten Axelryckning visar hur vi kan gå på sorgens stigar, men ändå hitta glimtar av glädje på vägen.

6.

För att klaga och skriva ut sorgen säger dikten Drabanter strider sanningen rakt ut om krig och krigets orsaker.

7.

Ifall världens sorger trycker ner poeten måste han trösta sig med dikten Böjd kan jag ändå.

8.

Vi kan söka , men om världen vill, så hittar vi bara en tom grop som i dikten Ingenting.

9.

För att måla upp bilden av fattigdomens sorg ser vi bilden av en liten flicka i dikten Fattig men.

Puff för dikten Fattig men

10.

Dikten Halka kring visar att vi inte kommer bort från sorgens rike även om vi försöker av alla krafter.

11.

Att tiden är kort vet vi säkrare ju äldre vi blir. Därför lever vi ut känslorna i dikten De bekanta orden

12.

Att söka, och att finna, är sammanfattningsvis budskapet i dikten Andra sidan.

13.

Eftersom österlänskt tänkande trängt in i det allmänna medvetandet tar dikten Skörd följer upp karma på västerländskt sätt.

14.

Det finns någon som väntar på oss, och dikten Slutet visar hur han ser ut.

15.

För att lossa sorgen får vi söka oss till glada platser som i dikten Clownernas torg.

16.

Att livet kan vända visar dikten Solskenets låga och visar huvudpersonens bild i en rentvättad spegel

17.

Ibland längtar vi bort, och någon övertalar oss, som i dikten Friska puster att resa.

Puff för dikten Friska puster

18.

När poeten ser livet som det är är bilden av en nöjespark naurlig i dikten Livets nöjespark.

19.

Några korta ord kan ge lång tröst som dikten Plantan uttrycker.

20.

Eftersom positivhalaren är en klassisk bild använnder dikten Upplysta gränder den.

21.

Sjömannen reser över hela världen, men dikten Sjömannen visar att han har en fast punkt att återvända till.

22.

Dikten Rättvänd tar upp att vi kan vända det som är upp och ner rätt.

23.

För att beskriva poetens glädje, strålar dikten Ett löv i vinden ut känslor och ord.

24.

Om livets teater talar dikten Teater och spel, så att vi skådespelare får plats på scenen.

25.

Dikten Himlens tivoli ser livet som en nöjespark både nu och på andra sidan.

Puff för dikten Himlens tivoli

26.

Dikten Fri man oss att ta vara på glädjen som finns där vi också finns.

27.

Eftersom pengar är alltför viktiga i vår tid läser vi verkningarna i dikten Den sanna tanken.

28.

För att mana fram bilden av tacksamhet beskriver dikten Natt en ljum sommarnatt.

29.

Eftersom världen är vacker visar dikten Längtan hit på faktum, och säger några ord av tacksamhet.

30.

För att lugna ner vår stress fokuserar dikten Kosmos maskinrum på evighetens perspektiv.

Bläddra bland dikterna Nils Ferlin tittar in

1.

Trots att vi är små och kan vara onda visar dikten Maskar att vi har en positiv sida.

2.

Dikten Lyfta nävar proklamerar att hur vi än strävar och arbetar, så har livet sin ände.

Puff för dikten Lyfta nävar

3.

För att svara på om vi är sorgliga varelser tar dikten Vi halkar runt upp livet för oss alla.

4.

Om vi söker hoppas vi finna, men dikten Vingla påstår att när vi finner, så finner vi ändå inte.

5.

Dikten Ramla ur säger att fast viljan är fri, så använder vi den inte.

6.

Vi väntar på vår seger, men dikten Kan inget annat bevisar att väntan är orolig.

7.

Dikten Tack ropar av tacksamhet, trots att det vi fått är ingenting.

8.

Vi kommer inte loss ur vårt fängelse, så dikten Fast visar på bojorna.

Bläddra bland dikterna Samtal med Nils Ferlin

1.

Dikten Vresiga nätter tar upp hur vi släpar och sliter, men ändå faller i ett djupt hål.

2.

Trots att vi envetet vandrar längs vägarna håller dikten Utan slut fram att vägarna saknar slut.

Puff för dikten Utan slut

3.

Eftersom dagarna är lika och tröstlösa skriver dikten Grums de orden.

4.

Fast vi når våra mål når vi dem ändå inte, utan fortsätter gå som i dikten Komma fram.

5.

Dikten Skatten bevisar att vi kan hitta vår skatt, och samtidigt göra oss av med de tunga lasterna.

6.

Trots att kärleken kan vara “farlig” påtalar dikten Klar blick att vi envetet söker den.

*

Läs mer om Nils Ferlin på Wikipedia

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna